Veel lood aangetroffen in de Rivierenbuurt

16 september 2021

In een blok woningen aan de Amstelkade in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid hebben medewerkers van !WOON veel loden waterleidingen aangetroffen. De eigenaar is op de hoogte gesteld en zal nu snel actie moeten ondernemen. Meer dan vijf microgram per liter drinkwater is een gebrek en ongezond. Deze eigenaar neemt zijn verplichtingen duidelijk nog niet serieus. Dat hij niet direct na de eerste melding het hele blok heeft geïnspecteerd valt hem aan te rekenen.

!WOON bezoekt in afstemming met de gemeente een aantal vooroorlogse blokken om loden leidingen op te sporen. Afgelopen week was het voor de zoveelste keer raak bij deze loodopsporing. Lood is slecht voor de gezondheid en het advies is om deze leidingen te verwijderen. Vooral voor zwangere vouwen en jonge kinderen is lood een probleem. Een hoge loodinname kan een negatieve invloed op het IQ hebben. Maar ook kan het bij volwassenen nier- en hartproblemen veroorzaken. Het gif stapelt zich langzaam op in het lichaam, dus elke blootstelling is teveel.  Sinds herfst 2019 werken vele partijen hard aan eerst de opsporing en daarna de vervanging. De corporaties hebben inmiddels bijna overal de leidingen vervangen. Diverse particuliere verhuurders hebben een gestructureerde opsporing in gang gezet en ook Vereniging van Eigenaren zijn aan de slag gegaan.

Niet alle verhuurders nemen het probleem serieus

Helaas blijkt nog steeds dat er verhuurders zijn die het probleem bagatelliseren. Soms laten ze een doorstroombemonstering doen, die de laagst denkbare loodwaarde meet. Bewoners krijgen dan het advies dat ze het water wel kunnen drinken. Recent troffen we in zo’n geval toch een extreem loodgehalte aan van 132 ug/l. De algemene regel is dan ook: lood zien is lood verwijderen.

Terug naar afgelopen week: Vanwege een eerdere melding van lood aan de Amstelkade hebben wij de rest van het blok onderzocht. De kant van het blok waar Metterwoon eigenaar is, leek aardig op orde. Alle zichtbare loden leidingen waren vervangen op een enkel pand na. Aan de kant van het blok van eigenaar Almade en verhuurder Fris was het dramatisch gesteld, bijna huis op huis troffen we lood aan. Dit is opmerkelijk omdat Almade al een loodmelding had van een bewoner. De eigenaar weigerde toen in eerste instantie om actie te ondernemen, dus ging huurder het procedurele pad op. Onder die druk is de eigenaar toch offertes voor vervanging van de leidingen gaan opvragen. Helaas is het belletje nog niet gaan rinkelen bij de verhuurder om dan gelijk ook de rest van het bezit te controleren.

Bij de blokbenadering troffen we ook regelmatig ander achterstallig onderhoud aan. Naast de bijna 40 meldingen over lood hebben we de verhuurder ook op deze gebreken gewezen. Wij hopen dat dit genoeg zal zijn om de verwaarlozing van dit blok tegen te gaan. Anders zullen we net als voor een ander blok aan de Amstelkade de bewoners moeten bijstaan in de gang naar de rechter om de loodproblemen op te lossen.

Vaak loden leidingen in de Rivierenbuurt

Het blok aan de Amstelkade is al het derde blok in de Rivierenbuurt waar de helft van het aantal bezochte panden loden leidingen heeft. Bij blokbenaderingen in Oost en West varieerden de percentages tussen de 5 en 10% in de blokken in de jaren 20 en 30 gebouwd, waar sprake was van kruipruimtes. In kelders is het zichtbare lood vaker vervangen.

Nieuw beleid: meer dan 5 microgram per liter is een gebrek

Afgelopen juli heeft de huurcommissie haar nieuwe beleid bekend gemaakt. Een foto van de loden leidingen is voldoende bewijs om de verhuurder tot actie te manen of een bemonsteringsuitslag van meer dan 5 ug/l lood (was 10 ug/l).

Lood in drinkwater – loden leidingen – stappenplan

Artikel delen:

!WOON