WOON doet mee aan het Social Pact Zuidoost

13 oktober 2021

!WOON heeft zich aangesloten bij het Social Pact, een alliantie van bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in Amsterdam Zuidoost. Deze organisaties werken samen aan positieve veranderingen in de wijk. Het Social Pact wil dat elke bewoner mee kan doen aan het sociale en economische leven. Ze streeft ernaar om integrale ondersteuning dichtbij, toegankelijk en adequaat beschikbaar te maken. Samen pakken de deelnemers de grote uitdagingen van Zuidoost aan, zoals armoede, werkloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid, schooluitval en problemen met de energiegebruik en onderhoud van de woning.

Waarom !WOON als partner?

De doelen van het project komen overeen met de vijf pijlers waar ons team Ontwikkelbuurten zich op richt. Het gaat dan om verbetering van de kwaliteit van woningen, verbetering van de leefbaarheid en de sociaal economische positie van de buurt en haar bewoners. Daarom ligt samenwerking met !WOON voor de hand. We willen graag meer samenwerkingsverbanden aangaan- en verstevigen – met onze lokale partners.

Het Social Pact is een mooi initiatief om de kennis en kunde binnen formele- en informele organisaties te bundelen, zodat er toekomstbestendige plannen gemaakt worden. Omdat we vanuit team Zuidoost al jaren actief zijn in dit stadsdeel werd het tijd om ons hierbij aan te sluiten. Wij kijken uit naar de nieuwe mogelijkheden die dit samenwerkingsverband tot stand gaat brengen’ – Aldus Lenny Bijker, Programmamedewerker Ontwikkelbuurten Zuidoost

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over het Social Pact

Contactpersoon bij !WOON: Lenny Bijker, l.bijker@wooninfo.nl of telefoon: 06 – 3079 5036

 

Artikel delen:

!WOON