Openheid over renovatieplannen loont

15 december 2021

Woningcorporatie De Alliantie en Bewonerscommissie De Kromme Tromp zijn het eens over de plannen voor grondige renovatie van enkele woningen aan de Kromme Mijdrechtstraat en sloop/nieuwbouw voor een rijtje woningen aan de Trompenburgstraat. De plannen zijn een aantal keer gewijzigd en dat vroeg de nodige inspanning van de bewoners, maar met resultaat. In het binnengebied komen hofjeswoningen voor senioren. De woningen worden volledig gasloos en krijgen vloerverwarming. Op 10 november bespraken ze voor de laatste keer de plannen die nu in uitvoering gaan.

Iedereen positief ondanks 3 jaar overleg

Op het eind van de bespreking tussen corporatie en bewonerscommissie blikten de aanwezigen terug op het overleg. Werkelijk iedereen was positief: de projectleider van de Alliantie en haar collega’s van vastgoed en individuele bewonersbegeleiding, de architect, de notulist, de voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging de Alliantie Amsterdam (die speciaal voor deze bijeenkomst was uitgenodigd) en last but not least de leden van de bewonerscommissie zelf. En dan te bedenken dat het overleg meer dan drie jaar heeft geduurd!

Ingrijpende wijzigingen voor bewoners

De plannen voor de Trompenburgstraat zijn twee keer ingrijpend gewijzigd. De eerste verandering is om één centrale toegang te creëren aan de straatzijde. De woningen worden toegankelijk via een galerij aan de achterkant. De tweede verandering is om niet te renoveren maar te kiezen voor sloop/nieuwbouw. Vooral die tweede verandering vroeg veel van de leden van de bewonerscommissie. Uiteindelijk zijn ze weer met net zoveel energie gaan meedenken over de plattegronden als daarvoor.

Architect en de Alliantie kozen voor openheid

Het waren momenten dat de Alliantie er tegenop zag om de bewonerscommissie te moeten informeren over de koerswijziging. Maar zoals de architect Sebastiaan Addis vertelde, telkens is er gekozen om open en eerlijk te zijn over de redenen daarvoor. En zoals wij als ondersteuners van !WOON als geen ander weten: juist het achterhouden van informatie en beweegredenen maakt achterdochtig en bederft de sfeer. Als een verhuurder komt met een redelijk verhaal met goede argumenten dan reageren huurders meestal ook redelijk.

Contact

Heeft jullie bewonerscommissie ook behoefte aan informatie en ondersteuning voor een renovatie of andere plannen binnen jullie huurcomplex? Neem contact met ons op. 

Bewonerscommissie bij beheer, renovatie of sloop

Artikel delen:

!WOON