Boeteregeling in het huishoudelijk reglement VvE

10 januari 2022

Het trappenhuis gebruiken als opslag, geluidsoverlast door nachtelijke feestjes of een parketvloer zonder de juiste ondervloer. Allemaal overtredingen die kunnen voorkomen in een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE kan in dat geval handhavend optreden en zelfs een boete opleggen. Om willekeur te voorkomen is het verstandig om een boeteregeling in het huishoudelijk reglement op te nemen. In de model(splitsings)reglementen staat hoe de VvE met overtredingen kan en mag omgaan. Per model gelden verschillende regels. Controleer daarom altijd welke specifieke regels in uw VvE gelden.

Overtredingen

Bij overtreding of niet-nakoming van de wet, het splitsingsreglement en/of het huishoudelijk reglement kan een boete worden opgelegd. De VvE doorloopt een aantal formele stappen die per modelreglement (en daardoor per VvE) verschillen.

De eerste stap is altijd een schriftelijke waarschuwing. De overtreder krijgt daarmee de kans om de overtreding te beëindigen. Blijft de overtreding bestaan of gaat de eigenaar opnieuw in de fout? Dan kan een boete worden opgelegd. Voor veel VvE’s geldt dat de vergadering de hoogte van de boete bepaalt. Om willekeur en extra vergaderingen te voorkomen, kan de VvE een boeteregeling in het huishoudelijk reglement opnemen.

Boeteregeling

De hoogte van de boete moet passen bij de ernst van de overtreding. Het stallen van een fiets in het trappenhuis is minder erg dan iemand die zonder toestemming een dragende muur verwijderd of zijn woning verbouwt tot restaurant. Zorg daarom dat de VvE per soort overtreding een passende boete afspreekt.

Huishoudelijk reglement

Iedere VvE mag zelf een huishoudelijk reglement (laten) opstellen. De vergadering stelt het huishoudelijk reglement vast en kan dit reglement ook wijzigen. Op die manier kan de VvE met de tijd de boetebedragen indexeren of de boeteregeling aanpassen.

Meer weten?

!WOON organiseert webinars over het huishoudelijk reglement en overtredingen. Deelname is gratis. Een webinar is een online bijeenkomst van 45 minuten. Aanmelden kan via de linkjes hieronder.

Artikel delen:

!WOON