Change= doet moeilijk : borg en verhuurverklaring

14 februari 2022

Onterechte incasso, geen positieve verhuurverklaring als je vertrekt en niet je hele borg terug. Verhuurder Change= doet moeilijk tegen huurders die niet precies doen wat zij willen. De oorsprong is een verschil van mening over de te betalen kosten. De rechter verklaarde een aparte dienstenovereenkomst naast het huurcontract ongeldig. Daarop telde Change= dit bedrag  bovenop  de servicekosten. Sterker nog, ze verhoogden het totale voorschot voor de kosten. Daar maakten vele bewoners bezwaar tegen. Zij hebben nu last van pesterijen: incassobrieven die niet terecht zijn, bij vertrek een verklaring dat ze huurachterstand zouden hebben en ze krijgen dan niet de hele borg terug.

Change= doet moeilijk met verhuurverklaring

Als je verhuist vraagt de volgende verhuurder soms een verhuurverklaring. Heb je geen positieve verklaring dan kom je er niet in. Stel je hebt wel altijd keurig betaald, maar je was het niet eens met verhoging van de servicekosten. Dus die heb je niet betaald. Wat doet Change-= dan? Je raadt het al: ze geven een negatieve verklaring af.

Change= verklaart hierbij dat :

o Huurder op het moment van ondertekening van deze verklaring wel huurachterstand heeft

o Huurder de financiële verplichtingen in de afgelopen 12 maanden niet is nagekomen

o Huurder het gehuurde heeft bewoond zoals een goed huurder betaamt

Gelet op voorgaande geeft Change= een negatieve verklaring af

Dit klopt dus niet. Er is geen huurachterstand, er is een verschil van mening. Zolang er geen onherroepelijke uitspraak ligt van Huurcommissie of rechter is geen sprake van een achterstand in betaling.

Dit overkwam al diverse huurders. Na lang aandringen en diverse keren vragen kregen zij uiteindelijk toch een positieve verklaring. Toch gebeurt het opnieuw. Daarom heeft onze advocaat nu Change= gesommeerd daar mee op te houden en een positieve verklaring af te geven. Anders volgt alleen over dit punt een apart kort geding.

Change= doet moeilijk met borg

Wie nu vertrekt en niet alles heeft betaalt wat Change= vraagt krijgt ….. je raadt het al …. niet de volledige borg terug. Ze houden het betwiste bedrag in van de borg. Ook dat zullen we meenemen in de procedures en vorderingen tegen Change=. Wie dit overkomt kan ons mailen met als titel “Change= houdt deel borg in”.

Incasso afgewend – geschil is geen achterstand

Toen Change= eenzijdig het voorschot van de servicekosten verhoogde maakten veel mensen bezwaar. Maar door de automatische incasso werd toch het verhoogde bedrag van hun rekening afgeschreven. Daar maakten velen bezwaar tegen en lieten de bank het geld terugstorten (storneren). Change= schakelde twee deurwaarderskantoren in, een voor Nieuw-West en een voor Zuidoost. Die stuurden aanmaningen aan de betreffende huurders.

Daarop kregen ze vele verontwaardigde reacties: het gaat niet om een achterstand, het gaat om een omstreden bedrag. Dat kan je niet innen tot de vordering vaststaat door een onherroepelijke uitspraak van Huurcommissie of kantonrechter. Ook onze jurist nam contact op met de deurwaarders. Zij erkenden dat incasso nu niet kan. Dreiging afgewend, maar helemaal niet leuk natuurlijk.

Procedure afrekening loopt

Ondertussen lopen er diverse procedures over de afrekening van de kosten. Deze zijn voor de 500 huurders in Amsterdam Nieuw-West en voor de 600 huurders in Zuidoost. Plus de al verhuisde huurders voor de tijd dat zij er woonden. De afrekeningen gaan over verschillende jaren en veel huurders. Het gaat dus over grote bedragen.

De zaken die tot nu toe bij de Huurcommissie zijn gevoerd zien er goed uit voor de huurders. Een deel van de kosten is niet terecht, andere kosten zijn niet duidelijk genoeg onderbouwd of uitgesplitst, soms ontbreken ook de specifieke facturen. De verwachting is dat de verhuurder niet blij gaat zijn met de uitspraken in deze zaken. Ze kunnen in beroep en waarschijnlijk komen alle procedures straks samen in een gebundelde zaak voor alle huurders en ex-huurders. Zij worden daarin bijgestaan door !WOON en het Emil Blaauw Proceskostenfonds. Dan weten alle bewoners na vele jaren eindelijk welke bedragen terecht zijn en hoeveel geld ze terugkrijgen.

Wat doet Change= verkeerd? Uitleg voor huurders

Artikel delen:

!WOON