Toestemming VvE ontbreekt: nieuwe uitbouw verwijderen

11 maart 2022

Een eigenaar uit Gelderland moet zijn nieuwe uitbouw verwijderen, omdat de Vereniging van Eigenaren (VvE) geen toestemming had verleend voor het bouwwerk. De rechtbank oordeelt dat een voorlopige toestemming geen vrijbrief is om alvast te bouwen. De VvE meent dat de eigenaar niet aan de gestelde voorwaarden voldoet en de rechter gaat daarin mee. Sneu voor de eigenaar die zijn nieuwe uitbouw op straffe van een dwangsom van maximaal €50.000 moet afbreken. Hoe voorkomt u zo’n situatie?

In bijna alle VvE’s geldt dat een eigenaar in zijn eigen tuin mag uitbouwen. De belangrijkste voorwaarde is de toestemming van de VvE. Een eigenaar mag daarom niet eigenhandig besluiten om een uitbouw te plaatsen. Hij of zij moet altijd in overleg treden met de buren. Aan die toestemming van de VvE mogen voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld over de kwaliteit van het werk. Ontbreekt die toestemming, dan gaat de uitbouw niet door. Uiteraard moet een eigenaar ook controleren of hij een vergunning van de gemeente nodig heeft.

Vraag altijd toestemming

Heeft u plannen om te verbouwen? Bespreek dit dan altijd vooraf met uw buren. Betrek hen vroegtijdig bij uw plannen en overleg onder welke voorwaarden u de plannen mag uitvoeren. Plan (informele) vergaderingen in met uw buren, zodat jullie met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Uiteindelijk is het zaak dat de VvE formeel akkoord gaat met uw uitbouw.

Schriftelijke afspraken

De VvE mag voorwaarden stellen aan de toestemming en de uitbouw. Denk aan de maatvoering, uitvoering en kwaliteit van het werk. Het is in uw belang, maar ook in het belang van de VvE en toekomstige eigenaren om alle afspraken schriftelijk vast te leggen. Zo is het voor iedereen duidelijk dat u de instemming heeft van uw buren, maar ook onder welke voorwaarden u die toestemming heeft gekregen.

Rechtbank Gelderland

De eigenaar uit Gelderland vroeg de VvE om toestemming. De VvE ging onder voorbehoud akkoord. Er zou nog aanvullend onderzoek plaatsvinden, onder andere naar de impact van een uitbouw op de VvE. Toch besloot de eigenaar zijn uitbouw te realiseren. De VvE besloot daarom dat de uitbouw verwijderd moest worden.

De rechter volgt de redenatie van de VvE: ‘In de vergadering (…) is vervolgens het besluit genomen om [gedaagde] te bevelen de aanbouw te verwijderen, omdat hij naar het oordeel van de vergadering van eigenaars niets heeft ondernomen om aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Dat hij niet aan de voorwaarden heeft voldaan, wordt door [gedaagde] overigens niet betwist. Dit leidt tot het oordeel dat [gedaagde] in beginsel gehouden is de aanbouw te verwijderen, omdat hij niet heeft voldaan aan de door [VVE] gestelde voorwaarden om toestemming te verkrijgen.’ De eigenaar moet zijn nieuwe aanbouw verwijderen. Klik hier voor het volledige vonnis.

Cursus Verbouwen

Op 25 oktober 2022  organiseert !WOON een fysieke bijeenkomst over verbouwingen. Overweegt u iets te verbouwen? Of wordt er in uw VvE verbouwd? Meld u dan nu aan via onze website.

We houden de regels van de overheid nauwlettend in de gaten. Als fysieke bijeenkomsten met groepen in april onverantwoord zijn, dan wordt de bijeenkomst omgezet naar een webinar.

 

Cursus/Webinar VvE: Verbouwen (oktober 2022)

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten