Hoogste tijd voor een Groen MJOP

13 mei 2022

Door de stijging van de energieprijzen is verduurzamen een steeds belangrijker onderwerp. Het CBS rekende uit dat de energieprijzen in april 136% hoger lagen dan een jaar eerder. Tijd om energie te besparen! Doet u mee?

Eigenaren die onderdeel uitmaken van een Vereniging van Eigenaren (VvE) staan voor een extra uitdaging. Zij beslissen niet zelfstandig over de verbeteringen, maar gezamenlijk met de buren. Alle leden van de VvE zijn namelijk gezamenlijk eigenaar van het gebouw. Hieronder valt het dak, de gevels, de kruipruimte en vaak ook de ramen. Allemaal bouwdelen die geïsoleerd kunnen worden. Deze isolatie zorgt voor een afname van de energievraag. Dat is fijn voor het klimaat én de portemonnee.

Sparen of lenen

Verduurzamen kost geld. Het is daarom verstandig om niet alleen te sparen voor toekomstig onderhoud (het verplichte reservefonds), maar ook extra te sparen voor verbeteringen aan het gebouw. Zo kunnen jullie gezamenlijk het gebouw toekomst bestendig maken.

Willen jullie direct overgaan tot verbeteringen, maar hebben jullie niet genoeg geld in kas? Dan kan de VvE ook een lening afsluiten, bijvoorbeeld bij de gemeente Amsterdam of het Nationaal Warmtefonds.

Groen MJOP

Het is verstandig om woningverbetering planmatig aan te pakken. Zo brengen jullie in beeld welke verbeteringen mogelijk zijn, welk prijskaartje eraan hangt en wat het opbrengt (qua comfort en energiebesparing). Dit wordt een groen meerjaren onderhoudsplan genoemd. Dit plan geeft inzicht in het planmatig onderhoud én de verbeteringen op de korte en lange termijn. Conform het plan spaart de VvE en worden de verbeteringen gerealiseerd.

Cursus

Wilt u meer weten over het Groene MJOP? Neem dan deel aan onze cursus over dit onderwerp op:

8 sep 2022
19:30-21:30
Webinar VvE: Verduurzamen grote VvE’s (september 2022)
14 sep 2022
19:30-20:30
Webinar VvE: Verduurzamen kleine VvE’s (september 2022)

Deelname is gratis. Aanmelden kan via onze website.

Na deze cursus weet u:

  • Voor welke (bouw)delen u samen met uw buren verantwoordelijk bent
  • Welke mogelijkheden er zijn om uw woning en het pand te verduurzamen
  • Hoe u het pand op natuurlijke momenten kunt verbeteren
  • Hoe u binnen de VvE beslist over verduurzaming
  • Welke subsidies en leningen er zijn

Cursus VvE: Groen onderhoudsplan (mei 2022)

Artikel delen:

!WOON