Huurverhoging, wat zijn de regels in 2022?

03 mei 2022

Eind april viel bij de meeste huurders een voorstel in de bus om de huur te verhogen per 1 juli. Meestal met een percentage, maar soms ook met een vast bedrag per maand. Hoe zit dat en waarom is er weer van alles veranderd? Die verhoging komt lang niet altijd gelegen. Soms valt het mee, andere huurders zijn flink geschrokken. Bij een wat hoger inkomen kan je een enorme verhoging krijgen, tot wel € 100 per maand extra. Maar bij een laag inkomen kan ook een kleine verhoging al grote gevolgen hebben. Een verhoging is niet altijd terecht, soms kan je er iets tegen doen. We zetten de regels en het beleid per corporatie voor u op een rij.  Voor vragen kunnen inwoners van Amsterdam, Amstelveen en Haarlem terecht bij !WOON voor deskundig en gratis advies en hulp.

Bezwaar maken kan lonen

De verhoging is een voorstel. Dat hoeft een huurder niet altijd te accepteren. Een te hoog percentage of bedrag, een huurprijs die boven het maximum uitkomt of voor 1 juli bij de verhuurder gemelde onderhoudsgebreken kunnen reden zijn om bezwaar te maken. Bezwaar kan zeker de moeite lonen. Het gaat om een bedrag dat maandelijks terug komt, zolang de huurder in de woning woont.

Op de link onderaan deze pagina leggen we de regels uit. Maar lees eerst nog even dit.

Daling inkomen na eerdere extra huurverhoging?

Wie eerder een extra inkomensafhankelijke verhoging kreeg kan deze mogelijk terugdraaien als het inkomen is gedaald tot onder de grens. De regeling geldt nu voor drie jaar. In 2021 kregen veel huurders geen verhoging. Maar stel dat je in 2019 en 2020 een extra verhoging kreeg vanwege je inkomen. Als je nu veel minder verdient omdat je bijvoorbeeld gepensioneerd bent, je baan verloren bent of als een meerderjarig kind is vertrokken en je huishoudinkomen is gedaald, dan kan je het extra deel van die verhoging mogelijk terugdraaien. Dat kan aardig wat schelen. Dus kom je mogelijk in aanmerking? Neem dan contact met ons op als je in Amsterdam, Amstelveen of Haarlem woont.

WOZ factor in de puntentelling afgetopt

Sinds 2015 is de WOZ waarde onderdeel van de puntentelling. Daardoor hebben de meeste woningen in Amsterdam, Amstelveen en Haarlem er veel punten bijgekregen. Woningen zijn hier immers geliefd en daardoor is de geschatte verkoopwaarde hoog. Gevolg is dat de meeste woningen bij nieuwe verhuur niet meer onder de huurprijsbescherming vielen. Verhuurders konden vragen wat ze willen, de nieuwe huren stegen enorm en daarmee ook weer de koopprijzen, want beleggers zagen gouden bergen. Zo is deze op het oog simpele maatregel een van de drijvende krachten van de wooncrisis waar inmiddels heel veel mensen onder leiden. Huur en koopprijzen zijn ontploft en wie dat niet kan betalen heeft het nakijken.

Voor het eerst wordt daar nu iets aan gedaan. Sinds 1 mei mag de WOZ waarde maximaal 33% van het aantal punten bepalen. Dat kan schelen voor de maximale huurprijs, al zal die in veel gevallen nog steeds boven de liberalisatiegrens liggen. Om de aftopping te laten gelden moet de woning zonder deze aftopping 142 punten of meer hebben en het mag niet gaan om een woonruimte met minder dan 40 vierkante meter die is opgeleverd tussen 2018 en 2022. Jaja, de wetgever heeft het weer lekker complex gemaakt helaas. Gelukkig past onze online puntentelling deze aftopping van de WOZ factor automatisch toe als deze van toepassing is.

Zie voor meer achtergronden over deze maatregel het nieuwsartikel dat we schreven over de aftopping van de WOZ factor .

Huurverhoging in 2022, hoe zit dat?

Artikel delen:

!WOON