Bescherm het geld van de VvE

20 juni 2022

Deze maand was het helaas weer raak; een man uit Nijmegen wordt beschuldigd van het stelen van geld van de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in zijn beheer. De man had zo’n 30 VvE’s onder zijn hoede. De Gelderlander bericht dat de schade in de tonnen loopt. Hoe beschermt u de VvE tegen zo’n risico? 

Voor veel VvE’s geldt dat een opname uit het reservefonds (de spaarpot van de VvE) alleen mogelijk is met akkoord van de vergadering én door twee gezamenlijk handelende personen.  Deze verplichting staat in de modelsplitsingsreglement en is bedoeld ter bescherming. Afhankelijk van het model zijn verschillende personen bevoegd om het geld op te nemen, maar het zijn er altijd twee.  Zo voorkomt de VvE dat een eigenaar, een bestuurslid of de beheerder zelfstandig het spaargeld overschrijft. Zo voorkomt de VvE fouten en diefstal.

  • Modelreglement 2017, artikel 47 lid 5: Over de gelden van het reservefonds kan slechts worden beschikt door het bestuur ter uitvoering van een daartoe strekkend besluit van de vergadering. Betalingen ten laste van het reservefonds ter uitvoering van een dergelijk besluit kunnen slechts plaatsvinden door twee gezamenlijk handelende personen, die daartoe door de vergadering zijn aangewezen.
  • Modelreglement 2006, artikel 10 lid 3: Over gelden van het reservefonds kan slechts door de voorzitter van de vergadering en één van de eigenaars, die daartoe door de vergadering zal worden aangewezen, en na machtiging daartoe van de vergadering, worden beschikt.
  • Modelreglement 1992 en 1983, artikel 32 lid 3: Over de in het vorige lid bedoelde gelden kan slechts door de voorzitter van de vergadering en één van de eigenaars, die daartoe door de vergadering zal worden aangewezen, en na bekomen machtiging daartoe van de vergadering, worden beschikt.
  • Modelreglement 1973, artikel 31 lid 3: Over de in het vorige lid bedoelde gelden kan slechts door de voorzitter en één van de eigenaars, die daartoe door de vergadering zal worden aangewezen, en na bekomen machtiging van de vergadering worden beschikt, tenzij de gelden worden gebruikt in overeenstemming met een tevoren vastgestelde begrotingspost.

Dubbele controle

De VvE hoort een zakelijke bankrekening te hebben. Deze bankrekening staat op naam van de VvE. De bankrekening mag nooit op naam van het bestuur of de beheerder staan. Is dat bij uw VvE goed geregeld?

Veel banken bieden de mogelijkheid voor een ‘vier ogen principe’, ook wel het ’twee handtekeningen systeem’ genoemd. Het is dan niet mogelijk om zelfstandig geld over te schrijven, omdat er altijd een tweede persoon moet inloggen. De ene zet de betaling klaar en de ander keurt de betaling goed. Alleen dan wordt het geld overgeschreven. Op die manier voorkomt de VvE verkeerde transacties.

Meer weten? Volg onze cursus

Wilt u meer weten over het besturen van een VvE? Of welke financiële verplichtingen een VvE kent? Volg dan onze gratis cursussen. Aanmelden kan via onze website.

Artikel delen:

!WOON