Klopt de huurverhoging? Bezwaar tot en met 30 juni

29 juni 2022

De meeste huurders kregen eind april een voorstel tot huurverhoging. Dat is niet altijd redelijk. Tot en met 30 juni kunnen huurders bezwaar maken als ze goede redenen hebben. Op welke gronden heb je kans op succes? En hoe zit het als je de verhoging niet betaalt?

Enkele redenen om met succes bezwaar te maken

  • onderhoudsgebreken die het woongenot ernstig schaden: dan wel eerst de gebreken melden en zo nodig een onderhoudsprocedure starten
  • percentage of bedrag te hoog terwijl geen inkomensverklaring is meegestuurd door de verhuurder
  • de huurprijs komt door een extra verhoging boven het maximum volgens de punten

Kijk hier voor de pagina’s met de volledige informatie.
Kijk ook of de afrekening van servicekosten klopt.

Als de huurder bezwaar maakt kan de verhuurder kiezen

  • Hij laat het er bij zitten en de verhoging gaat niet door
  • Hij past het voorstel aan
  • Hij legt het bezwaar voor aan de Huurcommissie en die beslist of het redelijk is

Wat gebeurt er als je de verhoging gewoon niet betaalt?

Maakt de huurder geen bezwaar bij de verhuurder, maar betaalt hij of zij de verhoging niet? Ook dan stemt de huurder niet in met de voorgestelde huurverhoging. Als de verhuurder de verhoging toch wil moet hij actie ondernemen. Als de huurder de aanzegging per aangetekende brief heeft ontvangen, dan kan de verhuurder gelijk naar de Huurcommissie. Is de brief per gewone post verstuurd? Dan moet de verhuurder voor 1 oktober alsnog een aangetekende herinnering sturen, een zogenaamde rappelbrief. Na ontvangst van die brief kan de huurder tot 1 november de Huurcommissie vragen om uitspraak te doen over de voorgestelde huurverhoging. Doet de huurder dat niet of zijn er geen geldige redenen voor bezwaar, dan is de verhoging alsnog geldig.

Vragen?

Neem contact met ons op als je in Amsterdam, Amstelveen of Haarlem woont.

Huurverhoging in 2022, hoe zit dat?

Artikel delen:

!WOON