Wie beslist over onderhoud in een VvE?

18 augustus 2022

Bestuursleden van kleine Vereniging van Eigenaren (VvE) in Amsterdam kunnen rekenen op gratis advies van !WOON. Een vraag die wij met regelmaat krijgen is: ‘wie beslist er over de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden?’ Hoe zit dat eigenlijk? Verschillen de regels per VvE? En waar vindt u het antwoord op deze vraag?

Iedere VvE heeft een eigen splitsingsakte. Onderdeel van deze splitsingsakte is het splitsingsreglement. Dat is vaak een modelsplitsingsreglement. De meest gebruikte modellen zijn die uit 1973, 1983, 1992, 2006 en 2017. In de akte staat dat een model van toepassing is en welke aanvullingen en wijzigingen op het model zijn gemaakt. De akte en het model moeten dan in samenhang worden gelezen. In dit (model)splitsingsreglement vindt u de antwoorden op de eerder gestelde vraag.

Spelregels

In alle modelreglementen speelt het bestuur een belangrijke rol bij de uitvoering van onderhoud, net als de vergadering van eigenaren. De spelregels verschillen per VvE. Het is van groot belang om te controleren welke regels er in uw VvE gelden, zodat duidelijk is wie bevoegd is.

Modelreglementen

Eerder schreven we al dat er vijf veelgebruikte modelreglementen zijn. Hieronder leest u de specifieke regels per modelreglement. Houdt u er rekening mee dat in de splitsingsakte van uw VvE afwijkende regels kunnen staan.

Het uitgangspunt in alle modelreglementen is dat het bestuur beslist over het onderhoud van de gemeenschappelijke delen en zaken. Daarbij gelden altijd een aantal randvoorwaarden en uitzonderingen. Deze leest u hieronder.

 • Modelreglement 2017 (artikel 56.2) en modelreglement 2006 (artikel 52.2)
  Het bestuur kan alleen onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren als de werkzaamheden op een (door de vergadering) goedgekeurde begroting staan. Zijn toch andere werkzaamheden noodzakelijk, dan heeft het bestuur de machtiging van de vergadering nodig.
 • Modelreglement 1992 (artikel 38.2) en modelreglement 1983 (artkel 38.2)
  De vergadering stelt een bedrag vast waartoe het bestuur bevoegd is zelfstandig te beslissen. Zijn de werkzaamheden duurder? Dan vraagt het bestuur toestemming van de vergadering.
 • Modelreglement 1973 (artikel 37.2)
  In de splitsingsakte staat tot welk bedrag het bestuur bevoegd is zelfstandig te beslissen. De instemming van de vergadering is nodig als de werkzaamheden meer kosten.

Reservefonds

Alle VvE’s zijn verplicht om te sparen voor toekomstig onderhoud. De VvE kiest zelf of gespaard wordt op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of de herbouwwaarde. Deze spaarpot heet het reservefonds.

In een MJOP staat welke onderhoudswerkzaamheden de VvE op korte en lange termijn moet uitvoeren. De VvE spaart nu al voor werkzaamheden die over 5, 10 of 30 jaar plaatsvinden. Zo voorkomt de VvE dat er geen geld is voor noodzakelijk onderhoud.

De jaarlijkse toevoeging aan het reservefonds maakt onderdeel uit van de jaarlijkse begroting. Uiteraard mag de VvE ook geld opnemen uit het reservefonds als (planmatig) onderhoud plaatsvindt.

Spoed

Niet al het onderhoud staat in het onderhoudsplan. Soms is er sprake van spoed; een gesprongen waterleiding, een gat in het dak door een omgevallen boom of een lekkende riolering. Zaken die direct opgepakt moeten worden en waarbij uitstel niet mogelijk is. Op deze momenten kan het bestuur niet wachten en de vergadering om goedkeuring vragen. Wat dan?

Ook deze situatie staan in de modelreglementen beschreven. Het bestuur is bevoegd spoedeisende maatregelen te treffen, maar ook hiervoor gelden een aantal randvoorwaarden.

 • Modelreglement 2017 (artikel 57.6)
  Het bestuur is bevoegd maatregelen te treffen tot €5.000. Is de reparatie duurder, dan is toestemming nodig van de voorzitter van de vergadering.
 • Modelreglement 2006 (artikel 53.6), modelreglement 1992 (artikel 41.5) en modelreglement 1983 (artikel 41.5)
  De vergadering bepaalt tot welk bedrag het bestuur bevoegd is spoedeisende maatregelen te treffen. Is de reparatie duurder, dan is toestemming nodig van de voorzitter van de vergadering.
 • Modelreglement 1973 (artikel 40.5)
  In de akte staat tot welk bedrag het bestuur bevoegd is. Is de reparatie duurder, dan is toestemming nodig van de voorzitter van de vergadering of de vergadering.

Meer weten?

Volg onze gratis webinars over de VvE, bijvoorbeeld over de financiën op 21 september 2022 of bestuur & beheer op 29 november 2022.

Bestuur & beheer van de VvE

Artikel delen:

!WOON