Dubbelglas voor 48 woningen in Nieuw-West

07 november 2022

Een complex van 48 woningen in Nieuw-West is voorzien van dubbelglas en nieuwe kozijnen, zonder huurverhoging. Verhuurder DVM stemde na overleg in met het voorstel van de bewoners. Uitvoering gebeurde in twee fases en is nu afgerond. Zo is dit een mooi voorbeeldproject met een particuliere verhuurder, met hulp van !WOON. Zowel de bewoners als de verhuurder zijn blij met het resultaat.

In de winter van 2018 nam een grote groep bewoners aan de Burgemeester Röellstraat contact op met !WOON. Ze hadden genoeg van hun enkelglas en de hoge stookkosten. We organiseerden een bewonersavond in het ernaast gelegen Studenthotel. In een volle zaal bespraken we de rol van !WOON en het te doorlopen traject. Na afloop meldden alle aanwezigen zich aan voor dubbelglas. Hierop gingen wij het gesprek aan met DVM, verhuurder en tevens eigenaar. Zij hadden als beleid dat ze alleen dubbelglas plaatsten bij leegstand en nieuwe verhuur van een woning. Nadat we de wensen en grootte van de groep kenbaar hadden gemaakt, volgden meerdere gesprekken. Dit resulteerde in een inspectie oftewel een zogeheten ‘nulmeting’ in elke woning om de staat en mogelijkheden te inventariseren. Meerdere offertes voor dubbelglas werden opgevraagd. Hierop volgde uiteindelijk een plan waarin DVM aangaf het project in 2 fases te willen oppakken en tevens de vervanging van het kozijn aan de voor- en achtergevel mee te willen nemen. Dit leidde tot grote vreugde bij de bewoners.

Vervangen kozijnen en vernieuwen balkons in 2 fasen

In 2020 startte de eerste fase en vervanging van het belangrijkste pijnpunt van veel bewoners: de niet geïsoleerde aluminium schuiframen met enkelglas in de achtergevel. Deze zijn vervangen door hoogwaardig geïsoleerde kunststof kozijnen met Hr++ glas. Vervolgens volgde in 2021/2022 de tweede fase van het project. Hierbij zijn ook de balkons vernieuwd waarbij nieuwe balkonhekken en een vernieuwde dekvloer is aangebracht. De houten kozijnen en het enkelglas aan de voorgevel zijn tevens vervangen door Hr++ isolatieglas in kunststof kozijnen.

Het project liep vertraging op door het benodigde voorwerk, een overspannen markt en vertraagde levering van materialen. Toch blikken de bewoners erg tevreden terug op het eindresultaat. Zij zitten er tijdig warmpjes en comfortabel bij, zeker met de hoge gasprijzen. Bewoner Leo Troost meldt het volgende:

‘’Ik wil Jamal van !WOON bedanken voor de moeite die jij hebt genomen om dit project van start te krijgen. In mijn mening zouden verhuurders van woningen verplicht moeten worden om gebouwen goed te isoleren. Toen ik in de Verenigde Staten in de jaren 50 opgroeide hadden wij al dubbelglas. De Nederlandse beleidsmakers zijn zeer traag geweest en nog steeds traag met maatregelen om het milieu en luchtkwaliteit te verbeteren. Nederland heeft de slechtste luchtkwaliteit van Europa.’’

Een andere bewoner laat weten: ‘’Het geluid van het verkeer en de koude temperatuur van de woning zijn gelukkig allemaal verleden tijd door de nieuwe deuren, ramen en kozijnen in woning. Na jaren oncomfortabel te hebben gewoond, voelen we ons eindelijk comfortabel in de woning. Wij zijn nu tevreden bewoners van de Burgemeester Roëllstraat.’’

Bewoner Nik van der Poel vertelt: ‘’Bijna 8 jaar geleden ben ik komen wonen in een appartement aan de Burgemeester Roëllstraat. Van de voormalige bewoners hoorde ik dat ik van geluk mocht spreken omdat er na 2 jaar eindelijk toezegging was gedaan voor de plaatsing van dubbelglas. Het heeft bijna 10 jaar geduurd, maar toen Jamal van Stichting !WOON er werk van maakte, is er hier ook echt iets veranderd. Mijn grote dank voor alle inzet van Jamal en Stichting !WOON.’’

Belangrijk bijkomend voordeel is dat de geluidsoverlast erg is afgenomen. Het complex bevindt zich namelijk pal naast de drukke verbindingsstraat aan de Jan van Galenstraat met veel verkeerslawaai van auto’s, tram en metro. Ook zijn er overal verdekte ventilatierooster meegenomen in het glas om verse luchttoevoer te kunnen waarborgen voor een gezonde leefklimaat in de woning.

Geen huurverhoging

Ook verhuurder DVM blikt terug op een geslaagd project en meldt het volgende: ‘’Uiteindelijk zijn wij erg blij met het behaalde resultaat en vinden wij het prettig dat er op deze manier meegewerkt is aan een duurzaam, geïsoleerd en toekomstbestendig gebouw’’.

Zonder enige huurverhoging te vragen aan bewoners bewijst ook particuliere verhuurder DVM dat zij zich verantwoordelijk voelen om deze kosten op zich te nemen, en zo kan het dus ook!

Contact

Wilt u samen met andere bewoners informatie of begeleiding vanuit !WOON om dubbelglas te regelen? Kijk hier voor meer informatie.

Stappenplan: Aan de slag met een goed geïsoleerde (huur)woning

Artikel delen:

!WOON