2023: wat verandert er dit jaar?

03 januari 2023

Het nieuwe jaar is gestart. Dat betekent dat ook een aantal regels rond het wonen verandert. Sommige veranderingen spelen in Amsterdam, andere zijn landelijk. De reden van de meeste Amsterdamse wijzigingen is de nieuwe Huisvestingsverordening. Deze gaat vooral over de juiste verdeling en bewoning van de schaarse vrijkomende woningen. De meeste wijzigingen in de landelijke regels gaan over de hoogte van de huurprijs. De door minister De Jonge aangekondigde vernieuwing van het puntensysteem zal in 2023 worden voorbereid. Hiermee zullen meer woningen gaan gelden als sociale huurwoning, De verwachting is dat de nieuwe puntentelling op zijn vroegst zal ingaan op 1 januari 2024.

Landelijke wijzigingen:

  • De nieuwe grens voor huurprijsliberalisatie is €808,06. Deze is vooral van belang voor huurders die een nieuw huurcontract afsluiten. Een woning met een aanvangshuur onder deze grens is een sociale huurwoning. Het blijft van groot belang dat nieuwe huurders een puntentelling maken om de maximale huur te controleren.
  • De inkomensgrenzen bij toewijzing van sociale huurwoningen wijzigen ook. Voor eenpersoonshuishoudens wordt deze €44.035, voor meerpersoonshuishoudens €48.625
  • Wie huurt bij een woningcorporatie en een laag inkomen heeft krijgt per 1 juli 2023 een huurverlaging naar €575. Welke inkomensgrens geldt hangt af van de gezinssamenstelling en leeftijd. Inkomens van kinderen tot 27 jaar tellen niet mee. In de meeste gevallen zal de woningcorporatie deze huurverlaging zelf regelen op basis van informatie van de belastingdienst.
  • Voor sociale huurwoningen is de maximale huurverhoging per 1 juli vastgesteld op 3,1%. Dit percentage geldt voor de meeste huurders in deze sector. Net als vorige jaren is meer huurverhoging mogelijk bij een lage huur en bij huurders met een hoger inkomen. Bij een maandhuur van € 300 of lager mag de huur met € 25 omhoog. Bij huurders met een hoger inkomen (afhankelijk van leeftijd en gezinssamenstelling) geldt een maximum huurverhoging van € 50 of € 100 per maand.
  • De huurverhoging in de vrije sector is gemaximeerd op de gemiddelde loonontwikkeling + 1%. Het maximum is vastgesteld op 4,1%.

Amsterdamse wijzigingen:

 • Maatschappelijke beroepsgroepen krijgen voorrang bij huurwoningen. Van de bedoelde woningen gaat 44 procent naar zorgmedewerkers, 34 procent naar leraren en 22 procent naar de politie.
 • Ouderen kunnen met voorrang een woning krijgen tot 70 m² met een middeldure huur (tot €1069).
 • Sinds 1 december 2022 zijn er nieuwe regels om leegstand tegen te gaan. Een huurwoning die geschikt is voor bewoning, moet binnen 2 maanden weer bewoond zijn. Eigenaren moeten leegstand melden. De boete voor het niet melden is €9.000 voor professionele verhuurders en €4.500 voor andere overtreders.
 • De WOZ-waarde van woningen waar opkoopbescherming voor geldt, gaat naar €533.000. Wie een woning onder die prijs koopt, moet er zelf gaan wonen en mag de woning 4 jaar lang niet verhuren.

Zie ook: Nieuwe huisvestingsverordening

Woningnet regio Amsterdam:

Wie heel dringend op zoek is naar een nieuwe woning, krijgt vanaf 16 januari meer kans. Op die datum verandert het systeem voor de verdeling van woonruimte. Wie vaak genoeg reageert krijgt extra punten. En sommige (nood)situaties geven ook extra punten. De nieuwe regels gelden voor alle ingeschrevenen bij WoningNet Stadsregio Amsterdam.

Kijk voor meer informatie op socialehuurwoningzoeken.nl.

<dit artikel is bijgewerkt op 11 januari op basis van nieuw ontvangen informatie>

Artikel delen:

!WOON