Nieuws

kaft uitvoeringsplan isolatieoffensief 2024-2026

Meer aandacht voor duurzamere VvE’s

22 december 2023

Bij de grote opgave om de Amsterdamse woningvoorraad te verbeteren zijn Verenigingen van Eigenaren van groot belang. Meer dan 60% van de woningen in Amsterdam maakt deel uit van een VvE; totaal ca. 294.000 woningen in zo’n 23.000 VvE’s. Het zijn de eigenaren in die VvE’s die besluiten moeten gaan nemen over de woningverbetering, besluiten […]

> Lees verder

Nieuwe Leidraad brandveilig beheer woongebouwen

20 december 2023

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) ontwikkelde een leidraad waarmee gebouweigenaren en -beheerders eenvoudig een beheersplan kunnen opstellen en uitvoeren voor het brandveilig beheren van hun woongebouwen. Aanleiding voor de ontwikkeling was een grote brand in Arnhem in de nieuwjaarsnacht van 2020. De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid ligt primair bij de gebouweigenaren waaronder woningcorporaties en […]

> Lees verder

Prijsplafond energie stopt – Noodfonds energie vanaf 2024

18 december 2023

Per 1 januari stopt het prijsplafond voor energiekosten. De rekeningen voor elektra, gas en warmte kunnen hierdoor stijgen. Als je de energierekening niet meer kunt betalen, zoek dan hulp bij het Buurtteam Amsterdam. Ook wanneer je bang bent om in financiële problemen te raken, zoek dan steun om dit te voorkomen. Een […]

> Lees verder

Meer geld beschikbaar voor verduurzamen van VvE’s

14 december 2023

Verduurzaming van gebouwen met een Verenigingen van Eigenaars verloopt vaak moeizaam. Gelukkig komt de overheid VvE’s tegemoet. Vanaf januari 2024 zijn er meer subsidiemogelijkheden voor verduurzaming. Het doel is om obstakels weg te nemen en het proces te versnellen. Zo komt er subsidie beschikbaar voor advies gedurende het hele verduurzamingsproces. Ook is er geld voor […]

> Lees verder

Huurders winnen miljoenenzaak tegen Change=

07 december 2023

De Huurcommissie heeft uitspraak gedaan in de bijna 1500 verzoeken over de servicekosten bij Change= in Amsterdam Nieuw-West en Zuidoost. De huurders hebben volgens de commissie recht op teruggave van ruim €1400 per jaar als ze er het hele jaar woonden. Bij elkaar gaat het hier om een bedrag van circa 2 miljoen. Change= en […]

> Lees verder

Bewoners Molenwijk opperen ideeën voor hun buurt

05 december 2023

De Gemeente organiseerde een bijeenkomst in de OBA Molenwijk over Aanpak Noord. Bewoners konden hun ideeën voor hun buurt voordragen. Zo weet de gemeente wat er speelt in de buurt en wat de sociale behoeften zijn. Er is 100.000 euro budget beschikbaar. !WOON was ook present en informeerde bewoners over wonen, huren en de energietransitie. […]

> Lees verder

Geld terug voor huurders Change= een stap dichterbij

30 november 2023

Verhuurder Change= moet eindelijk een groep huurders terugbetalen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof. Het Hof verklaarde de verhuurder niet ontvankelijk in een beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter. Die uitspraak staat nu definitief vast en dat maakt een einde aan een stuk tijdrekken. Begin maart stelde de kantonrechter […]

> Lees verder

Hoe zijn de financiën binnen uw VvE geregeld?

30 november 2023

Binnen de VvE bent u samen verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand of de gebouwen. Om het onderhoud te kunnen betalen moet er gespaard worden. Sinds 1 januari 2021 is het voor VvE’s wettelijk verplicht om te sparen voor toekomstig onderhoud. Deze spaarpot wordt het reservefonds genoemd. Hoe zorgt u, samen met uw buren, […]

> Lees verder

Steeds minder schoorstenen in de stad

29 november 2023

Sinterklaas is weer in de stad! Kleine kinderen zetten hun schoen en zingen liedjes bij de CV. Veel grote mensen maken zich zorgen. Over de kosten van de verwarming hebben ze geen idee. Zij kunnen een afspraak maken met een energiecoach van !WOON. Deze komt bij ze thuis met energie bespaar producten. Ook denkt hij […]

> Lees verder

Wie bepaalt de agenda van de VvE vergadering?

27 november 2023

Jaarlijks horen de leden van de VvE minimaal één keer te vergaderen. Deze vergadering is aan regels gebonden en deze regels staan in het splitsingsreglement. Dit betekent ook dat deze regels voor iedere VvE anders kunnen zijn. Het is daarom belangrijk om in uw eigen splitsingsreglement te kijken welke regels voor uw VvE gelden. We […]

> Lees verder

!WOON