Wie bepaalt de agenda van de VvE vergadering?

27 november 2023

Jaarlijks horen de leden van de VvE minimaal één keer te vergaderen. Deze vergadering is aan regels gebonden en deze regels staan in het splitsingsreglement. Dit betekent ook dat deze regels voor iedere VvE anders kunnen zijn. Het is daarom belangrijk om in uw eigen splitsingsreglement te kijken welke regels voor uw VvE gelden. We merken dat er in de praktijk regelmatig onduidelijkheid is of u als VvE lid zelf agendapunten kunt aandragen.

VvE leden mogen agendapunten inbrengen

Het bestuur verzendt de uitnodiging voor de vergadering. Dit gebeurt afhankelijk van het splitsingsreglement minimaal 8 of 15 dagen voorafgaand aan de vergadering. U vindt bij deze uitnodiging ook de agenda. Alle leden mogen echter het bestuur verzoeken om extra agendapunten toe te voegen. Doe dit tijdig, de termijn verschilt per VvE.

Beschrijf het doel van het agendapunt

Geef daarbij ook aan wat het doel is van uw agendapunt. Is het bijvoorbeeld ter bespreking, ter besluit of ter informatie? ? Leg tevens uit wat er speelt, wat de aanleiding is en of er eventuele bijlagen zijn. Dat helpt de overige leden om zich voor te bereiden. Daarnaast is het essentieel als met volmachten wordt gewerkt. De eigenaar kan dan zijn of haar gevolmachtigde duidelijke instructies geven over het inzetten van zijn of haar stem.

Webinar Vergaderen op 30 november

Op 30 november organiseert !WOON een gratis webinar over vergaderen binnen de VvE. Tijdens het webinar leert u:

– Hoe u een vergadering organiseert

– Waar staat hoeveel stemmen iedere eigenaar kan uitbrengen

– Welke soort besluiten er zijn

– Welke regels er gelden over volmachten, de presentielijst en stemonthoudingen

– Wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing van de vergadering

Meld u aan via onze website.

Bestuur & beheer van de VvE

Agenda – activiteiten voor en met bewoners

Artikel delen:

!WOON