Huurders winnen miljoenenzaak tegen Change=

07 december 2023

De Huurcommissie heeft uitspraak gedaan in de bijna 1500 verzoeken over de servicekosten bij Change= in Amsterdam Nieuw-West en Zuidoost. De huurders hebben volgens de commissie recht op teruggave van ruim €1400 per jaar als ze er het hele jaar woonden. Bij elkaar gaat het hier om een bedrag van circa 2 miljoen. Change= en de eigenaren kunnen in beroep, maar het is de vraag of dat zinvol is. Al eerder gaf de kantonrechter een andere groep huurders gelijk over inhoudelijk dezelfde zaak. Het oordeel van de Huurcommissie is opgesteld op basis van die uitspraak.

De uitspraak is de volgende mokerslag voor Change= en de eigenaren CBRE en de Deutsche Bank. Vorige week kregen zij te horen dat hun beroep tegen de eerdere uitspraak van de kantonrechter niet ontvankelijk is. Die uitspraak voor 95 huurders staat definitief vast. De door de kantonrechter daarin gehanteerde criteria zijn meegenomen in deze zaken.

De huurcommissie deed uitspraak in vier zaken waarin bijna 1500 verzoeken zijn samengebracht. Op verzoek van partijen waren de individuele verzoeken gebundeld, omdat ze voor elk complex en voor elk jaar hetzelfde zijn. De wet voorziet nog niet in een praktische procedure om in één procedure de afrekening voor het hele pand aan te kaarten. Daarom moesten huurders allemaal voor elk jaar een afzonderlijk verzoek indienen. De uitspraak geldt alleen voor huurders die meedoen in de procedure.

De bedragen zijn hieronder samengevat. Deze gelden voor huurders die er het hele jaar hebben gewoond.
Let op: de verhuurder kan nog in beroep.

Per huurder in de procedureBetaaldTe betalenTerug over heel jaar
August Allebéplein2019€ 1.914,58€ 509,60€ 1.404,98
August Allebéplein2020€ 1.990,27€ 521,45€ 1.468,82
Elizabeth Cady Stantonplein2019€ 1.953,21€ 511,37€ 1.441,84
Elizabeth Cady Stantonplein2020€ 2.063,78€ 536,74€ 1.527,04

Uitspraak Huurcommissie August Allebéplein 2019 – zaaknr 532872
Uitspraak Huurcommissie August Allebéplein 2020 – zaaknr 536192
Uitspraak Huurcommissie Elizabeth Cady Stantonplein 2019 – zaaknr 532869
Uitspraak Huurcommissie Elizabeth Cady Stantonplein 2020 – zaaknr 536178

Geld terug voor huurders Change= een stap dichterbij

 

Artikel delen:

!WOON