Nieuws

Workshop over prettig ouder worden geleid door Deniece Hanser.

ZorgSaamWonen congres

24 oktober 2023

28 september streek het landelijk ZorgSaamWonen congres neer in Amsterdam. Een plek waar ontwikkelaars, gemeentes, buurtinitiatieven en zorgorganisaties elkaar ontmoeten en inspireren. Bij deze editie met het thema ‘Bouwen aan Zorgzame buurten’ stonden we stil bij de complexiteit van de maatschappelijke opgave rondom specifiek de ouderenhuisvesting en bespraken we mogelijke oplossingsrichtingen. !WOON was aanwezig met […]

> Lees verder

!WOON doet mee aan de Nationale Klimaatweek 2023

18 oktober 2023

Van 30 oktober – 5 november vindt de 3e editie van de Nationale Klimaatweek plaats. Op veel plaatsen in het land worden activiteiten georganiseerd om aandacht voor slimmer energiegebruik en klimaatbewuster leven en werken te vragen. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. Maar er moet nog veel gebeuren. Om bewoners in Amsterdam te inspireren zich […]

> Lees verder

Eigenaar uit eigen woning gezet

17 oktober 2023

Opmerkelijke zaak in Amsterdam Noord: een eigenaar verhuurt zijn woning maar blijft er zelf ook wonen. Bij afsluiten van de huurovereenkomst vroeg de eigenaar of zijn vrouw er nog een paar maanden kon blijven samen met de huurders. Die hadden begrip en gingen akkoord. Maar vervolgens bleek hij er zelf ook te wonen. De kantonrechter […]

> Lees verder

Wie is de voorzitter van de VvE?

12 oktober 2023

‘Ik ben de voorzitter van de VvE’ horen wij wel eens. Maar kan dit wel? Om maar met de deur in huis te vallen, nee. De VvE heeft geen voorzitter. Er is wel een voorzitter van de vergadering en/of een voorzitter van het bestuur. […]

> Lees verder

Zaterdag 28 oktober: Actie Het Woonprotest in Den Haag

11 oktober 2023

Op 28 oktober voert Het Woonprotest actie in Den Haag tegen de wooncrisis. Dakloosheid en de wachtlijsten voor sociale huur blijven toenemen. Het is noodzakelijk dat er meer moet worden ingezet op betaalbare en vaste woningen die nodig zijn om de wooncrisis op te lossen. Sinds de eerste woonprotesten is de verhuurdersheffing afgeschaft en is […]

> Lees verder

Veel studenten hebben vragen over huren in Amsterdam

09 oktober 2023

Tijdens de introductieweken voor eerstejaars studenten stond !WOON op diverse studentenbeurzen van de VU, Inholland en UvA met een informatiestand over huren en wonen. Opvallend veel studenten wonen nog bij hun ouders en hebben een fikse reistijd, oplopend tot enkele uren per dag. Er was veel behoefte aan uitleg over de nieuwe regels voor zoeken […]

> Lees verder

Blokaansluiting? Check de subsidie-aanvraag!

03 oktober 2023

Als compensatie voor de hoge energieprijzen bij blokaansluitingen (collectieve verwarming of elektra) regelde het rijk dit jaar een speciale subsidie: de TTB. De organisatie of persoon op wiens naam de aansluiting staat, vaak de verhuurder of VvE, moet deze subsidie aanvragen en met de gebruikers verrekenen. Afhankelijk van de situatie kan het per woonruimte gaan […]

> Lees verder

Miljoenenzitting Huurcommissie in 1500 zaken Change=

27 september 2023

“Hopelijk niet tot ziens.” Daarmee sloot de voorzitter van de Huurcommissie de zitting. Inzet: een kleine 1500 verzoeken van bewoners van Change= van twee panden in Amsterdam. Zij willen duidelijkheid over de betaalde kosten over 2019 en 2020. Het teveel betaalde willen ze terug. Eerder oordeelde de kantonrechter al dat voor 95 bewoners € 42 […]

> Lees verder
taskforce Ouderenhuisvesting Stadionbuurt zet zich in om ouderen in de buurt kunnen blijven wonen

Ouderen krijgen voorrang op begane grond woningen

27 september 2023

Bewoners richtten de Taskforce Ouderenhuisvesting Stadionbuurt, OK Bloomers, op. Veel mensen willen oud worden in hun eigen buurt. In een woning op de begane grond of met een lift. OK Bloomers wil meer geschikte en betaalbare huurwoningen voor ouderen in de Stadionbuurt. En inspraak over nieuwbouw voor ouderen. !WOON ondersteunt de bewonersgroep hierbij. Voorrang voor […]

> Lees verder
Een beeld impressie van de plannen van de Nieuwe Meent

Wooncoöperatie de Nieuwe Meent gaat bouwen!

25 september 2023

Na jaren hard werken en spannende momenten is er dan eindelijk groen licht voor wooncoöperatie de Nieuwe Meent. De financiering voor de bouw is eindelijk rond! Dit najaar kan er gestart worden met de bouw van 40 sociale huurwoningen voor 55 bewoners. Het pand huist naast zelfstandige woningen en collectieve voorzieningen, ook een aantal onzelfstandige […]

> Lees verder

!WOON