Tweede Kamer: 30 miljoen extra voor wooncoöperaties

24 oktober 2023

De Tweede Kamer heeft 30 miljoen extra vrijgemaakt voor een fonds voor wooncoöperaties. Bij de begrotingsbehandelingen stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer voor een amendement, ingediend door de Kamerleden Sandra Beckerman, Faissal Boulakjar, Pieter Grinwis en Henk Nijboer. Daarmee is er nu ongeveer 40 miljoen beschikbaar voor een landelijk leenfonds voor de wooncoöperaties.  

Aanbevelingen

In 2022 werd al 10 miljoen gereserveerd voor de wooncoöperaties. Het nieuwe amendement is ingediend naar aanleiding van een rondetafelgesprek op 11 oktober j.l.
In dat gesprek heeft Clemens Mol van !WOON uitgelegd wat er nodig is om wooncoöperaties beter te ondersteunen en de slagingskans te vergroten. Een nationaal fonds en een duidelijke definitie waren belangrijke aanbevelingen. Het rondetafelgesprek is hier terug te zien.

Duidelijker definitie

De wetgeving is niet duidelijk over de definitie van een wooncoöperatie. Met het nieuwe amendement komt daar verandering in. “Dit maakt het voor de wooncoöperaties duidelijker en herkenbaarder”, zegt Mol verheugd. De nieuwe definitie van een wooncoöperatie luidt nu als volgt: “Een wooncoöperatie is een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om gemeenschappelijke woonbehoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming zonder winstoogmerk waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren. De leden bewoners brengen eigen kapitaal in en huren tegen huurprijs onder de markthuur die op kostprijsbasis wordt berekend met gematigde huurverhoging.” 

Nationaal Fonds biedt grotere slagingskans voor coöperaties

In Amsterdam zijn er inmiddels meerdere wooncoöperaties gerealiseerd (De Warren en Bajesdorp) of starten binnenkort met bouwen (De Nieuwe Meent). Met het Nationaal Fonds wordt het voor wooncoöperaties ook buiten Amsterdam makkelijker om duurzaam betaalbare woningen te realiseren.  

Meer informatie over wooncoöperaties, lees je hier.

Artikel delen:

!WOON