Nieuws

Nieuwe website voor buurtplatformen binnenkort online

31 oktober 2023

Samen met verschillende buurtplatformen uit Amsterdam is team Sterke Buurten druk bezig met het vormgeven en opzetten van een online kennisbank. Met deze kennisbank kunnen buurtplatformen informatie ophalen en delen. Denk aan basiskennis als: waar vind ik nieuwe vrijwilligers? Hoe regel ik de administratie? Maar ook kennis over het buurtplatformrecht is hierop te vinden. Alle […]

> Lees verder

Dubbelglas succes in de Westerstraat en Deurloostraat

30 oktober 2023

Huurders in de Westerstraat en Deurloostraat boekten succes bij het krijgen van isolatieglas in hun woningen. Zo gaat de energierekening voor deze huurders naar beneden en neemt het comfort in de woningen flink toe. Er was wel hulp en advies van !WOON nodig voordat de verhuurders akkoord waren. Dertien woningen aan de Deurloostraat hebben nog […]

> Lees verder

Tweede Kamer: 30 miljoen extra voor wooncoöperaties

24 oktober 2023

De Tweede Kamer heeft 30 miljoen extra vrijgemaakt voor een fonds voor wooncoöperaties. Bij de begrotingsbehandelingen stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer voor een amendement, ingediend door de Kamerleden Sandra Beckerman, Faissal Boulakjar, Pieter Grinwis en Henk Nijboer. Daarmee is er nu ongeveer 40 miljoen beschikbaar voor een landelijk leenfonds voor de wooncoöperaties.   […]

> Lees verder
Workshop over prettig ouder worden geleid door Deniece Hanser.

ZorgSaamWonen congres

24 oktober 2023

28 september streek het landelijk ZorgSaamWonen congres neer in Amsterdam. Een plek waar ontwikkelaars, gemeentes, buurtinitiatieven en zorgorganisaties elkaar ontmoeten en inspireren. Bij deze editie met het thema ‘Bouwen aan Zorgzame buurten’ stonden we stil bij de complexiteit van de maatschappelijke opgave rondom specifiek de ouderenhuisvesting en bespraken we mogelijke oplossingsrichtingen. !WOON was aanwezig met […]

> Lees verder

!WOON doet mee aan de Nationale Klimaatweek 2023

18 oktober 2023

Van 30 oktober – 5 november vindt de 3e editie van de Nationale Klimaatweek plaats. Op veel plaatsen in het land worden activiteiten georganiseerd om aandacht voor slimmer energiegebruik en klimaatbewuster leven en werken te vragen. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. Maar er moet nog veel gebeuren. Om bewoners in Amsterdam te inspireren zich […]

> Lees verder

Eigenaar uit eigen woning gezet

17 oktober 2023

Opmerkelijke zaak in Amsterdam Noord: een eigenaar verhuurt zijn woning maar blijft er zelf ook wonen. Bij afsluiten van de huurovereenkomst vroeg de eigenaar of zijn vrouw er nog een paar maanden kon blijven samen met de huurders. Die hadden begrip en gingen akkoord. Maar vervolgens bleek hij er zelf ook te wonen. De kantonrechter […]

> Lees verder

Wie is de voorzitter van de VvE?

12 oktober 2023

‘Ik ben de voorzitter van de VvE’ horen wij wel eens. Maar kan dit wel? Om maar met de deur in huis te vallen, nee. De VvE heeft geen voorzitter. Er is wel een voorzitter van de vergadering en/of een voorzitter van het bestuur. […]

> Lees verder

Zaterdag 28 oktober: Actie Het Woonprotest in Den Haag

11 oktober 2023

Op 28 oktober voert Het Woonprotest actie in Den Haag tegen de wooncrisis. Dakloosheid en de wachtlijsten voor sociale huur blijven toenemen. Het is noodzakelijk dat er meer moet worden ingezet op betaalbare en vaste woningen die nodig zijn om de wooncrisis op te lossen. Sinds de eerste woonprotesten is de verhuurdersheffing afgeschaft en is […]

> Lees verder

Veel studenten hebben vragen over huren in Amsterdam

09 oktober 2023

Tijdens de introductieweken voor eerstejaars studenten stond !WOON op diverse studentenbeurzen van de VU, Inholland en UvA met een informatiestand over huren en wonen. Opvallend veel studenten wonen nog bij hun ouders en hebben een fikse reistijd, oplopend tot enkele uren per dag. Er was veel behoefte aan uitleg over de nieuwe regels voor zoeken […]

> Lees verder

Blokaansluiting? Check de subsidie-aanvraag!

03 oktober 2023

Als compensatie voor de hoge energieprijzen bij blokaansluitingen (collectieve verwarming of elektra) regelde het rijk dit jaar een speciale subsidie: de TTB. De organisatie of persoon op wiens naam de aansluiting staat, vaak de verhuurder of VvE, moet deze subsidie aanvragen en met de gebruikers verrekenen. Afhankelijk van de situatie kan het per woonruimte gaan […]

> Lees verder

!WOON