Blokaansluiting? Check de subsidie-aanvraag!

03 oktober 2023

Als compensatie voor de hoge energieprijzen bij blokaansluitingen (collectieve verwarming of elektra) regelde het rijk dit jaar een speciale subsidie: de TTB. De organisatie of persoon op wiens naam de aansluiting staat, vaak de verhuurder of VvE, moet deze subsidie aanvragen en met de gebruikers verrekenen. Afhankelijk van de situatie kan het per woonruimte gaan om een bedrag tot € 2000,-.  De aanvraagperiode is verlengd maar eindigt toch snel, op 31 oktober 2023. Betaalt u de verwarming of elektra in uw woonruimte via de servicekosten aan uw verhuurder of de VvE? Ga dan snel na of de subsidie is aangevraagd en onderneem zo nodig actie.

 

TTB: Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting

De ‘tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluiting’ (TTB) is in april 2023 gepubliceerd en regelt dat huishoudens met een collectieve aansluiting voor energie óók (deels) worden gecompenseerd voor de hoge energieprijzen. Dit geldt voor elektra en warmte, waarbij onder collectieve “warmte” zowel collectieve aansluitingen op gas, stadswarmte of andere vormen vallen.

Check status aanvraag TTB voor uw adres

Woont u in een complex met een collectieve aansluiting en wilt u weten of er al TTB-subsidie is aangevraagd voor de energiekosten van uw pand? Dat kunt u op deze website van de overheid opzoeken. Staat uw adres er niet bij? Neem dan contact op met uw verhuurder als u in een huurwoning woont. Of met uw contactpersoon bij de VvE (het bestuur of beheerkantoor) wanneer u in een koopappartement woont. In beide gevallen is het handig samen op te trekken met uw buren.

Voorbeeldbrief Woonbond voor huurders

De Woonbond heeft een voorbeeldbrief gemaakt die huurders aan hun verhuurder kunnen opsturen. Hiermee verzoekt u uw verhuurder dringend de aanvraag alsnog te regelen voor 31 oktober aanstaande. Ook staat in de brief verwoord dat de Huurcommissie inmiddels beleid heeft gemaakt voor de situatie waarin de verhuurder verweten kan worden dat de subsidie niet is geregeld. In dat geval kan de Huurcommissie uiteindelijk beslissen dat de verhuurder bij de jaarlijkse afrekening alsnog het bedrag moet verrekenen.

Hulp voor Verenigingen van Eigenaren

Het aanvragen van de TTB kan voor een VvE ingewikkeld zijn. Daarom bieden vele VvE-beheerders en ook VvE Belang daar hulp bij. De VvE kan deze hulp betalen uit de vergoeding die het rijk per aangesloten appartement bij de subsidie optelt.

Tegemoetkoming blokverwarming: al aangevraagd?

 

Artikel delen:

!WOON