Tegemoetkoming blokverwarming: al aangevraagd?

08 juni 2023

Bewoners van een zelfstandige woonruimte met een collectieve aansluiting voor warmte en elektra hebben dit jaar recht op bijna  €2.000 subsidie. Dat is veel geld! U kunt deze subsidie niet zelf aanvragen. De aanvrager is diegene op wiens naam het energiecontract staat. Dat is vaak de verhuurder, Vereniging van Eigenaren (VvE) of bijvoorbeeld een woongroep. Doe navraag of de subsidie al is aangevraagd.

De energieprijzen zijn gelukkig weer aan het dalen. Toch is de energierekening voor veel huishoudens nog torenhoog. Huishoudens met een eigen aansluiting voor warmte en elektra kregen in 2022 al een tegemoetkoming én vallen dit jaar onder het prijsplafond. Huishoudens met een collectieve aansluiting, zoals bij blokverwarming, liepen vorig jaar de compensatie mis. Ook betalen zij een hogere prijs vanwege het hoge, collectieve verbruik. Voor hen is er nu ook een tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen. .

De ‘tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluiting’ (TTB) is in april 2023 gepubliceerd en regelt dat huishoudens met een collectieve aansluiting voor energie óók (deels) worden gecompenseerd voor de hoge energieprijzen. Dit geldt voor elektra en warmte, waarbij onder collectieve “warmte” zowel collectieve aansluitingen op gas, stadswarmte of andere vormen vallen.

Wie komt in aanmerking?

Kort gezegd komen wooncomplexen met een gezamenlijke energie-aansluiting in aanmerking voor de subsidie. Er zijn een aantal voorwaarden, zie hieronder.

Aantal woningen

Op de collectieve energieaansluiting zijn een minimum aantal woningen (zelfstandig of onzelfstandig) aangesloten. Het gaat om:

    • 1 of meer zelfstandige woonruimte voor collectieve elektra
    • 3 of meer zelfstandige woonruimtes voor collectieve warmte
    • 4 of meer onzelfstandige woonruimtes voor collectieve warmte of elektra

Voldoet het wooncomplex hier niet aan? Dan is aanvragen ook mogelijk als 4 of meer ‘wooneenheden’ (zelfstandig of onzelfstandig woonruimtes) zijn aangesloten op een collectieve warmte- of elektra voorziening.

Woont u in een complex met woningen én bedrijfsruimtes? Dan is subsidie alleen mogelijk voor de wooneenheden.

Woonfunctie

Subsidie is alleen mogelijk als sprake is van een zogenaamde ‘woonfunctie’. De regeling is niet bedoeld voor winkel- of kantoorruimtes. Op 1 januari 2023 of 1 april 2023 stond de woning in het BAG-register als ‘woonruimte’ geregistreerd OF op 1 januari 2023 of 1 april 2023 stond de bewoner ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

Prijs

De subsidie voor warmte is alleen mogelijk als de betaalde prijs in (een deel van) 2023 hoger is dan:

  • warmte: €39,15702479 per GJ
  • gas: €0,708547107 per m3
  • elektra: €0,204588512 per kWh

Deze bedragen zijn exclusief btw en energiebelasting. Ligt de prijs voor heel 2023 lager dan is subsidie voor warmte niet mogelijk. Bij de subsidie voor elektra geldt geen onder- of bovengrens. U heeft dan, ongeacht de betaalde prijs aan de energieleverancier, recht op subsidie (mits natuurlijk voldaan is aan de andere voorwaarden). 

Overige voorwaarden

Naast de bovengenoemde eisen gelden er nog andere voorwaarden. De belangrijkste is dat niet de individuele bewoners subsidie aanvragen, maar dat de contracthouder (de eigenaar/organisatie/vereniging op wiens naam het energiecontract staat) dit regelt namens alle wooneenheden. De subsidie is niet mogelijk als eerder subsidie is verleend via de ‘subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023‘.

Kijk voor meer informatie én de voorwaarden op de website van de rijksoverheid.

Wie vraagt de subsidie aan?

Individuele bewoners kunnen de subsidie niet aanvragen.  Dat doet degene die het contract heeft met de energieleverancier, namens alle wooneenheden. Dat is vaak de verhuurder, de VvE of bijvoorbeeld een woongroep.

Hoeveel subsidie?

De subsidieregeling maakt onderscheid tussen onzelfstandige woonruimte (kamers) en zelfstandige woonruimtes. Voor beide categorieën gelden andere bedragen. De subsidieregeling bestaat uit 2 delen; tot en met 30 juni 2023 (eerste helft 2023) en vanaf 1 juli 2023 (tweede helft 2023). In de subsidie voor de eerste helft van 2023 zit ook de gemiste energiecompensatie uit 2022.

Zelfstandige woonruimte

1e helft van 2023

AansluitingSubsidiebedrag per woning
Collectieve warmte€786.45
Collectieve elektra€731.13

2e helft van 2023

AansluitingSubsidiebedrag per woning
Collectieve warmteMinimaal €276.76
Collectieve elektraMinimaal €183.92

De definitieve bedragen voor de tweede helft van dit jaar worden nog vastgesteld. De minimum bedragen zijn wel al bekend. Mogelijk wordt dit nog hoger.

Onzelfstandige woonruimte

1e helft van 2023

AansluitingSubsidiebedrag per kamer
Collectieve warmte€329.28
Collectieve elektra€307.63

2e helft van 2023

AansluitingSubsidiebedrag per kamer
Collectieve warmteMinimaal €116.18
Collectieve elektraMinimaal €77.33

De definitieve bedragen voor de tweede helft van dit jaar worden vastgesteld. De minimum bedragen zijn wel al bekend. Mogelijk wordt dit nog hoger.

Hoe krijg ik mijn geld?

De belastingdienst beoordeelt de aanvraag binnen 13 weken (3 maanden) na ontvangst. Dit termijn kan éénmalig worden verlengd met 13 weken (6 maanden in totaal). Het geld wordt uitgekeerd aan de aanvrager die op zijn beurt het geld verdeelt over de huishoudens. Het geld wordt verrekend met de energienota en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals een betalingsachterstand in de VvE-bijdrage of huur.

Aanvragen

De subsidie kan tot en met 30 september 2023 worden aangevraagd via het online aanvraagformulier. Op de website van de Rijksoverheid staat een stappenplan met de informatie. Lees dit goed door.

Er zijn partijen die (tegen een vergoeding) kunnen helpen bij de aanvraag, zoals een professionele VvE-beheerder of een belangenorganisatie.

Vraagt jouw verhuurder of VvE het wel aan?

Er komt een openbaar register zodat bewoners zelf kunnen controleren of de vergoeding is aangevraagd en toegekend. De vergoeding moet immers bij de bewoners terecht komen. Dit register is er op dit moment nog niet. We zullen hierover berichten zodra we meer weten. Twijfel of de verhuurder of VvE de tegemoetkoming wel aanvraagt? Neem contact op met de verhuurder of VvE en stuur bijvoorbeeld de link naar dit artikel. Leg dit contact eventueel goed vast (schriftelijk of e-mail). Alle woningcorporaties zijn overigens al druk bezig met deze aanvragen, net als veel VvE’s. Dat geldt ook voor particuliere eigenaren van bijvoorbeeld jongerenwoningen.

Huurders met een niet geliberaliseerde huurovereenkomst (sociale huur) kunnen daarnaast de afrekening servicekosten uiteindelijk door de Huurcommissie laten controleren. Kijk op onze website voor meer informatie over de afrekening servicekosten.

Hulp nodig?

Voor iedere wooneenheid keert de Belastingdienst ook €8,62 ‘uitvoeringskosten’ uit. Wordt er subsidie aangevraagd voor warmte én elektra dan is het zelfs €17,24 per wooneenheid. Door deze gesubsidieerde vergoeding kunnen bewonersgroepen/VvE’s/etc ervoor kiezen om een externe partij in te huren om de aanvraag voor hen te doen. VvE’s kunnen bijvoorbeeld terecht bij VVEBelang (alleen voor leden) of Vereniging Eigen Huis. Corporaties kunnen (als het energiecontract op hun naam staat) terecht bij Aedes.

Alternatief prijsplafond collectieve aansluiting bekend

Artikel delen:

!WOON