Zaterdag 28 oktober: Actie Het Woonprotest in Den Haag

11 oktober 2023

Op 28 oktober voert Het Woonprotest actie in Den Haag tegen de wooncrisis. Dakloosheid en de wachtlijsten voor sociale huur blijven toenemen. Het is noodzakelijk dat er meer moet worden ingezet op betaalbare en vaste woningen die nodig zijn om de wooncrisis op te lossen.

Sinds de eerste woonprotesten is de verhuurdersheffing afgeschaft en is er na jaren weer een minister van Volkshuisvesting aangesteld, maar andere maatregelen die nodig zijn om dakloosheid te bestrijden en de volkshuisvesting in ere te herstellen blijven verder uit. De overheid moet regie nemen om het belang van huurders en woningzoekenden voorop te stellen en niet de winsten van de vastgoedindustrie.

Op naar een democratische, eerlijke en toegankelijke volkshuisvesting!

Wanneer: Zaterdag 28 oktober om 13.00

Locatie: op de Koekamp in Den Haag

Meer informatie en de eisen lees je op woonprotest.nl en via Telegram

Artikel delen:

!WOON