Wie is de voorzitter van de VvE?

12 oktober 2023

‘Ik ben de voorzitter van de VvE’ horen wij wel eens. Maar kan dit wel? Om maar met de deur in huis te vallen, nee. De VvE heeft geen voorzitter. Er is wel een voorzitter van de vergadering en/of een voorzitter van het bestuur.

Voorzitter van de vergadering

De voorzitter van de vergadering leidt de algemene ledenvergadering en is verantwoordelijk voor het goede verloop van de vergadering. Deze voorzitter heeft ook een belangrijke rol bij de te nemen besluiten. De voorzitter hoort te benoemen of een besluit is genomen. Vaak is de voorzitter van de vergadering ook voorzitter van het bestuur (mits er meerdere bestuursleden zijn), maar dat hoeft niet.

Als binnen de VvE geen animo is voor deze functie, mag ook een externe partij worden ingehuurd. Verder kan ook een beheerder optreden als de voorzitter van de vergadering, dit moet dan wel van te voren besproken worden door de VvE en beheerder. Een goed moment hiervoor is tijdens het opstellen van de beheerovereenkomst.

Voorzitter van het bestuur

Iedere VvE heeft een bestuur. Zijn er meerdere bestuursleden dan is er vaak een voorzitter, penningmeester en secretaris. Dit is niet verplicht, bij veel VvE’s is het toegestaan als het bestuur uit 1 persoon bestaat.

Als voorzitter van het bestuur voert u het woord tijdens de vergadering namens het bestuur. Als voorzitter van het bestuur bent u samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gemaakte afspraken.

De laatste tijd zijn er ook meer vragen over een technische voorzitter. Een technische voorzitter is iemand die adhoc de voorzitter is van de vergadering. Dit kan nodig zijn als de voorzitter van de vergadering afwezig is. U kunt het zien als een tijdelijke voorzitter van de vergadering.

Praktijk

In de praktijk bedoelt men met ‘de voorzitter van de VvE’ meestal de voorzitter van het bestuur. Toch is het verstandig om dit goed uit te zoeken en na te kijken. De voorzitter van het bestuur heeft een andere rol,andere taken en andere bevoegdheden dan de voorzitter van de vergadering.

Webinar

!WOON organiseert gratis webinars over het bestuur (en beheer) van de VvE en de vergadering. Interesse? Meld u aan via onze website.

Webinar Bestuur en Beheer op 30 oktober 2023. Na het webinar weet u:

  • Hoe het bestuur wordt gekozen en ontslagen
  • Uit hoeveel personen het bestuur kan bestaan en welke rollen de bestuursleden hebben
  • Welke taken, verplichtingen en bevoegdheden het bestuur heeft
  • Wat een beheerder voor de VvE kan betekenen

Webinar Vergaderen op 30 november 2023. Na het webinar weet u:

  • Hoe u een vergadering organiseert
  • Waar staat hoeveel stemmen iedere eigenaar kan uitbrengen
  • Welke soort besluiten er zijn
  • Welke regels er gelden over volmachten, de presentielijst en stemonthoudingen
  • Wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing van de vergadering

Artikel delen:

!WOON