Minister Hugo de Jonge duikt in Amsterdamse woningmarkt

16 november 2023

Eenvoudige en slecht geïsoleerde huurwoningen die buiten de huurprijsbescherming vallen, veel te hoge servicekosten bij Change= en een zondvloed van procedures, onderhoudsgebreken die lastig aan te pakken zijn, verhuurders die zich niet weten te gedragen. Deze onderwerpen en meer kwamen aan bod bij het werkbezoek van minister de Jonge en zijn beleidsmedewerkers op 14 november. We boden hen een mooi inzicht in een aantal problemen op de Amsterdamse woningmarkt en de manier waarop wij samen met bewoners werken aan oplossingen. Een bezoek aan een dure woning op het Sierplein met vele gebreken en een uitwisseling met de bewonerscommissie maakten de uitwisseling compleet.

De demissionair minister en zijn gezelschap kwamen langs op ons kantoor in Nieuw-West. De energie zat er vanaf de start goed in. Een korte introductie van het werkveld door !WOON directeur Evert Bartlema, gaf gelijk een goed beeld van de activiteiten waar de 130 medewerkers en 250 vrijwilligers zich dagelijks voor inzetten: informatie en hulp aan de bewoners van Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Haarlem. Het belang van een betaalbare prijs voor een goede woning en de bescherming en de rechten van de huurder stonden centraal. Dit werd tijdens het overleg bekrachtigd met het goede nieuws dat de Wet Vaste Huurcontracten door de Eerste Kamer is aangenomen. Daarmee is een van de onderliggende problemen van de wooncrisis opgelost. Nu nog de betaalbaarheid en herstel van de rechtsbescherming, die onder andere de Wet Betaalbare Huur moet gaan regelen.

In gesprek met minister De Jonge

Op de agenda stonden de volgende thema’s:

  • Actuele beeld van de huurmarkt in Amsterdam en omstreken en het belang van de Wet Betaalbare Huur
  • De eerste ervaringen met de Wet Goed Verhuurderschap
  • Servicekosten als verdienmodel: o.a. onze ervaringen met commerciële verhuurders zoals Change=
  • Ervaringen, kansen en randvoorwaarden voor startende wooncoöperaties

Gert Jan Bakker vertelde over ons Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, waar huurders terecht kunnen als zij problemen met verhuurders hebben. We doen dat sinds 2001. Met de invoering van de Wet Goed Verhuurderschap dit jaar krijgt de huurder ook vanuit de overheid extra hulp tegen uitwassen op de woningmarkt. Bij slecht verhuurgedrag kan de gemeente handhaven door boetes uit te delen. In Amsterdam werken we samen met het meldpunt van de gemeente, om ook de huurder de nodige hulp te bieden en signalen door te geven. In andere gemeentes zijn we het voorportaal van het gemeentelijke meldpunt. Wij helpen de huurders en leggen daar waar actie van de gemeente mogelijk is een kant en klaar dossier neer voor handhaving.

Servicekosten als verdienmodel

Voor de 1.100 huurders van particulier verhuurder Change= zijn de servicekosten een slepende kwestie. We helpen al vele jaren een grote groep bewoners in procedures tegen deze verhuurder. Bewoonster en lid van de Huurdersvereniging Change= Nieuw-West, Hannah Heller-Edelman is aanwezig en geeft een nadere toelichting.

De bewoners zijn niet alleen gedupeerd door de hoge kosten, maar velen voelen zich ook niet meer veilig in het wooncomplex.
Het beheer laat sterk te wensen over, met toegangsdeuren die niet afgesloten zijn, ongewenste bezoekers en ambulante diensten die niet hun werk kunnen doen vanwege ontoegankelijkheid van het pand. !WOON ondersteunt de bewonerscommissie en huurders in de procedure tegen Change=. Toch weet verhuurder tot op heden een definitieve uitspraak uit te stellen door telkens in hoger beroep te gaan.

Gebrekkige regelgeving servicekosten

Grote belemmering om dit soort problemen snel op te lossen is de huidige regelgeving. Elke huurder moet individueel een verzoek bij de Huurcommissie neerleggen om de afrekening van de kosten te toetsen. Elk jaar opnieuw. Dat is niet alleen heel bewerkelijk voor de huurders, voor degenen die hen helpen en voor de verhuurder. Het betekent ook een zee aan procedures en een groot beslag op de capaciteit van de Huurcommissie en de rechterlijke macht als de verhuurder in beroep gaat.

De mogelijkheid om in één procedure de jaarafrekening voor een heel wooncomplex aan te kaarten staat hoog op de wensenlijst van !WOON. Net als het herinvoeren van de mogelijkheid om het voorschot voor de kosten te verlagen als dat in een procedure over een voorgaand jaar te hoog is gebleken. Deze praktische wensen gaven even wat bedenkelijke blikken bij de aanwezige ambtenaren. De minister vond het niet zo’n rare gedachte, al is het niet zo makkelijk uit te voeren. Werk aan de winkel voor het ministerie.

Uitreiking handboek Wooncoöperaties

Recent maakte het ministerie 30 miljoen vrij voor steun aan het tot stand komen van wooncoöperaties. Dat is mede te danken aan de inzet van !WOON collega Clemens Mol. Hij vertelde dat de bouw van woningen in eigen beheer een van de oplossingen is om de woningnood tegen te gaan. Hij lichtte geslaagde voorbeelden toe, zoals De Warren en De Nieuwe Meent. Deze vormden de basis voor het handboek Wooncoöperaties, waarvan hij een exemplaar uitreikte aan De Jonge.

 

Schimmel, slechte isolatie en toch geliberaliseerd: de puntentelling in de praktijk

Bewonerscommissie Sierplein en medewerkers !WOON met minister Hugo de Jonge

Het laatste gedeelte van het werkbezoek vond plaats in een woning aan het Sierplein in Nieuw-West. Aan de hand van de puntentelling toonden we aan hoe zelfs deze eenvoudig, slecht geïsoleerde eind jaren-50 woning geliberaliseerd verhuurd kan worden. De verpleegkundige die er woont heeft dan ook grote moeite de hoge huur op te brengen, maar ze heeft geen keuze. Met de nieuw Wet Betaalbare Huur, voorgestelde ingangsdatum 1 juli 2024, zou de woning weer gewoon in de middenhuur vallen.

De woning is bovendien slecht onderhouden met vochtdoorslag, schimmel, een ondergelopen berging in de kelder en een oude geiser. Dat geldt ook voor de andere woningen in het blok, dus de leden van de bewonerscommissie lichtten toe hoe ze de grootste moeite hebben om de particuliere verhuurder tot actie te bewegen. Die verschuilt zich weer achter de Vereniging van Eigenaren waar hij zelf een meerderheidsbelang in heeft. De zaak ligt inmiddels bij de rechter. Met de nieuwe wetgeving zouden de huurders weer de veel laagdrempeliger toegang tot de Huurcommissie krijgen.

De minister was blij met de steun die hij tijdens het werkbezoek zag voor zijn wetsvoorstel Betaalbare huur. Meestal krijgt hij klachten van investeerders die hun winst zien afnemen, dus het is heel goed dat de mensen om wie het écht gaat aan het woord komen.

Een mooie afsluiting van een enerverend en geslaagd bezoek.

 

Bekijk het filmpje van het huisbezoek van minster De Jonge.

Miljoenenzitting Huurcommissie in 1500 zaken Change=

 

Artikel delen:

!WOON