Mag een eigenaar binnen een VvE zijn woning kamergewijs verhuren?

09 november 2023

!WOON krijgt regelmatig vragen binnen van VvE’s en eigenaren over verhuur van kamers. Is het toegestaan? En onder welke voorwaarden? En kan de VvE verhuur verbieden? Dit zijn de stappen om erachter te komen.

Bestemming appartementsrecht

Artikel 5:120 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek regelt dat iedere appartementseigenaar zijn woning zelf mag gebruiken of ‘aan een ander in gebruik mag geven’. Dit betekent dat iedere eigenaar zelf in zijn woning mag wonen én zijn woning mag verhuren. Het uitgangspunt is dus dat verhuur is toegestaan. Een belangrijke kanttekening is dat zowel de eigenaar als de huurder het appartement conform de bestemming moeten gebruiken.

De bestemming van het appartement is terug te vinden in de splitsingsakte. Meestal is dit ‘woning’, ‘woonruimte’ of iets wat hier op lijkt. Verhuur van kamers valt onder deze bestemming, want kamerbewoners wonen ook in het appartement.

In de splitsingsakte (en het daarin opgenomen splitsingsreglement) kunnen ook aanvullende regels staan. Er staat dan niet alleen welk gebruik is toegestaan, maar ook wel gebruik is verboden. Een verbod op verhuur van kamers komt in de praktijk vaak voor. Soms is zo’n verbod subtieler verwoord. Er staat dan niet dat het verboden is om de woning per kamer te verhuren, maar dat de woning bestemd is om te worden gebruik door maximaal 1 huishouden of gezin. Verhuur is dan enkel mogelijk aan één persoon of één gezin.

Gebruikersverklaring

Bij de meeste VvE’s geldt de verplichting om ‘gebruikersverklaring’ of ‘huurdersverklaring’ te laten tekenen door de huurder voor aanvang van de overeenkomst. Een huurder verklaart via dit document dat hij/zij de regels van de VvE naleeft.

Regels gemeente

Naast de regels van de VvE gelden ook de regels van de gemeente. De gemeente Amsterdam stelt bijvoorbeeld een vergunning verplicht bij verhuur aan 3 of meer personen. Belangrijk om te weten is dat deze regels cumulatief zijn. Er moet aan alle regels voldaan worden, zowel die van de VvE als die van de gemeente. Hier zijn de regels van de gemeente Amsterdam te lezen.

Webinar verhuur van kamers

Op 22 november organiseert !WOON een gratis webinar over verhuur van kamers. Interesse? Meld u aan via onze website.

Na het webinar weet u:

  • Wanneer verhuur van kamers is toegestaan
  • Wanneer verhuur van kamers is verboden
  • Wat de regels zijn van de gemeente Amsterdam
  • Hoe de VvE kan handhaven als sprake is van illegale kamerverhuur
  • Hoe de rechter tegen verhuur van kamers aankijkt

Artikel delen:

!WOON