Nieuwe Leidraad brandveilig beheer woongebouwen

20 december 2023

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) ontwikkelde een leidraad waarmee gebouweigenaren en -beheerders eenvoudig een beheersplan kunnen opstellen en uitvoeren voor het brandveilig beheren van hun woongebouwen. Aanleiding voor de ontwikkeling was een grote brand in Arnhem in de nieuwjaarsnacht van 2020. De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid ligt primair bij de gebouweigenaren waaronder woningcorporaties en verenigingen van eigenaren (vve’s). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg het NIPV om de gebouweigenaren hierbij te ondersteunen.

Het resultaat is een leidraad, een e-module, een informatiebijeenkomst, terugkomdagen en een helpdeskfunctie. De leidraad beschrijft:

  • de basis voor brandveilig beheer: de wettelijke kaders, verantwoordelijkheidsverdeling en impact van gedrag en van rookverspreiding
  • het opstellen van een beheersplan
  • het onderhouden van een beheersplan.

Er is ook een aantal checklists opgesteld, waarmee gebouweigenaren en -beheerders makkelijk alle controlepunten kunnen langslopen. Verder is een template/voorbeeld van een beheersplan opgesteld. De checklists staan in één te downloaden Excel-document en het beheersplan is als Word-document te downloaden. Gebouweigenaren -en beheerders kunnen deze documenten geheel naar eigen wens en verantwoordelijkheid aanpassen voor hun situatie.

Alle informatie is hier te vinden op de website van het NIPV

Artikel delen:

!WOON