Alternatief prijsplafond collectieve CV en elektra hard nodig

foto van een oude, niet slimme, elektrameter

12 januari 2023

Bewoners in complexen met collectieve verwarming (blokverwarming) krijgen tot op heden geen compensatie voor de hoge prijzen. Ze hebben geen eigen contract met de energieleverancier maar betalen aan de verhuurder of VvE. Deze heeft een contract met de leverancier en berekent maandelijks een voorschot. Het afgelopen jaar zijn ook bij veel van deze collectieve contracten de prijzen flink verhoogd, en daarmee de maandelijkse voorschotten. Wie ook een collectief contract voor elektra heeft, liep eind 2022  de 2x € 190 energiecompensatie van de overheid mis. Het prijsplafond voor gas en elektra zal deze bewoners nauwelijks helpen. In december kondigde minister Jetten een oplossing aan. Zolang deze er niet is, lopen de financiële problemen bij bewoners op.

Voorschot verhogen, mag dat?

Het verhogen van het maandelijks voorschot voor service- en stookkosten mag niet zomaar. In principe gaat het bij een huurwoning zelfs om een voorstel, dat je niet persé hoeft op te volgen. Zeker wanneer de verhoging oploopt tot honderden euro’s per maand vragen veel bewoners zich af: moet ik dat wel betalen? Dat merken we bij !WOON aan de telefoon en bij onze spreekuren. Normaal gesproken is ons advies dat een verhoging niet mag zonder een onderbouwde afrekening van de kosten van het voorgaande jaar. Zo is het immers voorgeschreven. Met de huidige verhoging van de energieprijzen is dat geen verstandig advies meer. De maandelijkse kosten voor de verhuurder of VvE zijn immers ook flink opgelopen. Bij de jaarafrekening kan het betalen van te lage voorschotten leiden tot torenhoge bijbetalingen.

Wie als huurder of VvE-lid algemene vragen heeft over redelijkheid van de verhoging doet er verstandig aan (liefst samen met de buren) te vragen naar de onderbouwing. Dat kan bijvoorbeeld correspondentie zijn van de energieleverancier. We weten dat veel woningcorporaties over de prijsstijgingen inmiddels informatie hebben uitgewisseld met de overkoepelende huurdersorganisatie. Dus daar is deze informatie dan ook beschikbaar. En natuurlijk is het de komende tijd extra belangrijk goed op te letten als de jaarafrekening komt en deze te controleren. Ontstaan er acute betalingsproblemen door deze prijsstijging? Blijf daar dan niet mee zitten. In Amsterdam helpen de Buurtteams graag.

Energiecompensatie 2022

Wie een collectieve verwarming heeft, en daarnaast een eigen contract voor elektra, ontving via de laatste leverancier eind 2022 de gebruikelijke 2 x € 190 energiecompensatie. Maar wie ook een collectieve elektra-aansluiting heeft (zoals de meeste studentencomplexen, seniorenflats, woongroepen of bijvoorbeeld hofjes) ontving dit niet. Vaak werd dit wel uitbetaald, maar slechts voor 1 aansluiting. Dat gaat straks mee in de afrekening, maar is natuurlijk niet genoeg compensatie.

Prijsplafond 2023 stelt voor collectieve aansluiting weinig voor

Voor alle energiecontracten geldt het komende jaar een prijsplafond. Dit geldt voor zowel gas (€ 1,45 per m3), elektra (€ 0,40 per kWh) als warmte (47,38 GJ). Deze bedragen gelden tot een bepaald maximum verbruik. De meeste individuele huishoudens zullen daaronder blijven. Maar bij een collectief contract zal het totale verbruik vele malen hoger zijn. Het prijsplafond lost dan nauwelijks iets op.

Oplossing beloofd, duidelijkheid in februari

Vanuit de Woonbond en vele andere belangenorganisaties is de afgelopen maanden flink overleg gevoerd met “Den Haag” over een oplossing. Want het is natuurlijk niet redelijk dat vele honderdduizenden bewoners niet gecompenseerd worden voor de prijsstijgingen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Jetten dat er in februari meer duidelijkheid komt. De hoofdlijnen:

  • De compensatie zal waarschijnlijk een vast bedrag per huishouden zijn, in de vorm van een subsidie.
  • Er komen aparte bedragen per type energie: gas, warmte en elektriciteit.
  • Bij het vaststellen van de bedragen speelt het gemiddelde energieverbruik per woningtype en een gemiddelde prijs voor gas, warmte en elektriciteit een rol.
  • Vermoedelijk wordt het bedrag voor onzelfstandige woonruimte (o.a. studentenflats, woonzorgcomplexen) lager dan voor zelfstandige woonruimte.
  • De minister schat in dat het prijsplafond bij kleinere collectieven wel voldoende is. Vermoedelijk geldt straks een ondergrens van 2-3 zelfstandige woningen per collectieve aansluiting, en 3-5 onzelfstandige woningen.
  • Complexen waarvoor nog een ouder vast contract loopt, op basis van oude lagere energieprijzen, worden waarschijnlijk uitgesloten.
  • Verhuurders/eigenaren en VvE’s of andere “doorleveranciers” van energie aan bewoners doen de aanvraag en ontvangen de subsidie. Zij moeten deze verwerken in de jaarafrekening met de bewoners.
  • Er wordt ook gewerkt aan een manier om bewoners alsnog de 2x € 190 uit 2022 te betalen.
  • Overigens zullen ook deze tegemoetkomingen alleen gelden voor 2023, net als de individuele prijsplafonds.

Er moet dus nog het nodige worden uitgewerkt voor de subsidie er is en duidelijk is op hoeveel er gerekend kan worden. De wijze waarop het gaat verlopen roept, ook bij ons, nog de nodige vragen op. Zoals: hoe weet je als bewoner of de aanvraag wel is gedaan? En hoe hoog deze is? Wat als de verhuurder nalaat de aanvraag te doen? Hoe werkt het bij tussentijdse verhuizingen?

We weten dat afrekeningen van collectieve verwarming en elektra voor bewoners nu vaak al erg ingewikkeld zijn. Deze nieuwe compensatie is dus op zich goed nieuws maar brengt ook weer nieuwe complexiteit. Dat geldt overigens ook voor het prijsplafond bij individuele aansluitingen. Bij !WOON blijven we de ontwikkelingen in elk geval volgen om bewoners met vragen hiermee zo goed mogelijk op weg te kunnen helpen.

<Update:> In maart maakte het ministerie bekend hoe de regeling gaat werken. Verhuurders, VvE’s en anderen die collectieve contracten beheren kunnen de aanvraag voor de tegemoetkoming voor het eerste half jaar van 2023 in april gaan doen.

Artikel delen:

!WOON