Moet de VvE handhaven bij overtredingen?

04 januari 2023

Helaas komt het met enige regelmaat voor: een overtreding in het appartementencomplex. Denk aan geluidsoverlast, vervuiling of een ongeoorloofde verbouwing. Wat kan of moet de Vereniging van Eigenaren (VvE) doen?

In het (model)splitsingsreglement staat hoe de eigenaren en gebruikers zich tegenover elkaar moeten gedragen. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om onredelijke hinder te veroorzaken, moet het appartement volgens de bestemming worden gebruikt en mogen eigenaren niet zomaar veranderingen aanbrengen aan het gebouw. Gebeurt dat toch, dan is er sprake van een overtreding. In het splitsingsreglement staan de regels die gelden en hoe de VvE kan optreden.

Waarschuwing

De eerste spreekwoordelijke stap is de schriftelijke waarschuwing. Bij een overtreding van de wet, het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en/of een besluit van de vergadering stuurt het bestuur een schriftelijke waarschuwing. Het bestuur is hiertoe verplicht. In de model(splitsings)reglementen staat dat het bestuur een waarschuwing ‘zal’ sturen. Het bestuur heeft daarom niet de bevoegdheid om zelf een afweging te maken, maar moet handhavend optreden als sprake is van een overtreding.

Boete

Als de overtreding blijft bestaan, kan de VvE een boete opleggen. Dit is niet verplicht. In de model(splitsings)reglementen staat dat de vergadering of het bestuur een boete ‘kan’ opleggen.

De rechtbank midden-Nederland zei in augustus van 2022 hierover: Artikel 29 lid 2 van het splitsingsreglement bepaalt dat het bestuur betrokkene een boete kan opleggen indien hij/zij geen gevolg geeft aan de schriftelijke waarschuwing. Het is dus geen verplichting van het bestuur.’

Kortom: bij een overtreding moet het bestuur een schriftelijke waarschuwing sturen. Een boete kan worden opgelegd, maar dit is niet verplicht. Mogelijk zijn er verzachtende omstandigheden waardoor een boete niet redelijk is. Of is de ernst of omvang van de overtreding beperkt.

Meer weten? Webinar overtredingen

Op diverse data organiseert !WOON een gratis webinar over overtredingen in de VvE. Tijdens het webinar leggen we uit wat de VvE kan doen als een eigenaar of huurder de regels overtreedt. Hoe kan de VvE handhaven? Welke sancties kunnen worden opgelegd? Waarom is een boeteregeling zo belangrijk? En hoe kijkt de rechter naar overtredingen in de VvE? Op al deze vragen krijgt u tijdens ons webinar antwoord.

Meld u aan via onze website.

Overtreding van de VvE regels

Artikel delen:

!WOON