Het vergaderseizoen voor VvE’s is begonnen

08 februari 2023

Voor veel Verenigingen van Eigenaren (VvE) vindt in de komende weken de jaarlijkse vergadering plaats. Dé plek waar eigenaren gezamenlijk beslissen over de financiën en het onderhoud van het gebouw. Het bestuur organiseert deze vergadering en alle leden ontvangen een uitnodiging. Laat u ook uw stem horen en beslist u mee over uw wooncomplex?

De vergadering is het hoogste orgaan van de VvE. Het is daarom belangrijk dat eigenaren met elkaar spreken, discussiëren en besluiten nemen. De VvE werkt als een democratie waarbij de meeste stemmen gelden. Samen met de buren plannen maken en draagvlak creëren is daarom essentieel in een gezonde VvE.

Digitaal of fysiek

Tot 1 februari 2023 mochten VvE’s onder een tijdelijke corona-noodwet digitaal vergaderen. Het was namelijk lange tijd onwenselijk om met grote groepen fysiek bijeen te komen. Deze noodwet geldt niet meer en VvE’s moeten (tenzij het splitsingsreglement anders bepaalt) weer fysiek vergaderen.

Op dit moment is een wetsvoorstel in de maak waarmee het mogelijk wordt dat VvE’s in de toekomst weer digitaal mogen vergaderen. De internetconsultatie is gesloten en de reacties worden momenteel verwerkt. De mogelijke ingangsdatum is onbekend, maar dit zal nog een tijd duren.

VvE Cursussen

!WOON organiseert gratis cursus (zowel fysiek op locatie als online) over de vergadering van eigenaren. We leggen uit welke regels er gelden en welke valkuilen en kansen er zijn. Er is ook ruimte voor uitwisseling van ervaringen en vragen tussen de deelnemers. Doet u mee? Aanmelden kan via onze Agenda.

Artikel delen:

!WOON