Succes bij dubbelglas project met een hele lange adem

14 maart 2023

Na 8 jaar is het eindelijk zover. Bewoners van 200 woningen in de complexen Cronenburg en Egelenburg in Amsterdam Buitenveldert krijgen dit voorjaar isolerend dubbelglas in nieuwe kozijnen. Het is een praktijkvoorbeeld hoe een project in verschillende fases vast kan lopen. Het toont duidelijk dat het allemaal echt beter en sneller moet. Het toont ook dat ondanks de vele hobbels, de aanhouder uiteindelijk wint.

Terug naar het voorjaar van 2015. Een groep bewoners verenigt zich vol enthousiasme om de mogelijkheden te verkennen voor dubbelglas. Samen met !WOON werken ze een stappenplan uit. Dit blijkt het begin van een uiteindelijk lang en moeizaam traject. De eerste stappen gingen nog redelijk voortvarend: gesprekken met de verhuurder en de contactpersoon van de eigenaar,  bewonersavonden, doorrekeningen, offerte-aanvragen, een verkenning van de mogelijkheden voor subsidie en een concreet voorstel. Dit alles resulteerde in een akkoord in het najaar van 2016. De eigenaar stemde in met plaatsing van isolatieglas en een beperkte huurverhoging.

Alles komt op papier en in het voorjaar 2017 krijgen alle huurders het voorstel voor een akkoordverklaring. Een grote meerderheid van de huurders stuurt deze ondertekend retour. Hiermee is de vereiste 70% instemming behaald en kan de renovatie/verduurzaming van start gaan. Tot grote vreugde onder de bewoners.

Maar die vreugde verandert naarmate de tijd verstrijkt steeds meer in teleurstelling. Al werkt de eigenaar op de achtergrond druk  aan de voorbereidingen van het project, het loopt vast op de welstandseisen voor de vereiste vergunning. Welstand stemt niet in met de vervanging van de houten door kunststof kozijnen. Meerdere gesprekken volgen met welstand, gevolgd door een lange radiostilte. In 2019 lijkt welstand in te stemmen met het inrichten van een proefwoning voor de laagbouw. Verrassend genoeg komt er een aanvullende eis: eerst ook een proefwoning voor de hoogbouw. Daarop volgt radiostilte en uitstel van de voorgenomen plannen.

Werkzaamheden proefwoning

In het voorjaar van 2022 kloppen bewoners bij ons aan. Vanwege de stijgende gasprijzen en het nog steeds aanwezige enkelglas willen ze nu echt snel actie. Natuurlijk laten we de bewoners niet in de kou zitten, dus we doen weer een poging. We nemen opnieuw contact op met de verhuurder. Verrassend genoeg komen we tot de ontdekking dat de vergunning inmiddels verleend is. Alleen kan het project door de inmiddels explosief gestegen materiaalkosten niet uitgevoerd worden onder de oude voorwaarden. Na een aantal gesprekken en het aankaarten van nieuwe mogelijkheden voor subsidie, stemt de eigenaar net voor de jaarwisseling toch in. Het project kan doorgaan onder de oude voorwaarden. De bewoners zijn schriftelijk geïnformeerd over de voorgenomen plannen en er ligt een concrete planning.

Vanwege de vele hobbels die dit project kent, kan het voor de meeste bewoners niet gauw genoeg starten. Komen er alsnog onverwachte beren op de weg? Het licht staat nu op groen. Hoop en doorzetting is wat deze bewoners ieder geval drijft. Complimenten voor hun inzet en felicitaties voor het resultaat!

Artikel delen:

!WOON