Verbeter het contact met je buren

27 maart 2023

Een bewoonster kijkt met strak gezicht voor zich uit, terwijl andere bewoners ontspannen met elkaar praten. Langzaamaan druppelen meer bewoners binnen bij Anne & Max in de Houthavens. Uiteindelijk komen er maar liefst 40 mensen opdraven voor het gesprek met deze bewonerscommissie van Wiborgeiland. Insteek van deze bijeenkomst op maandagavond 6 maart is ‘Samen Prettig wonen’. Ook Noelle en Joyce van woningcorporatie Ymere zijn aanwezig. Jantina Bijpost en Francis Bock, adviseurs bewonersinvloed bij !WOON, leiden het gesprek met hun methode ‘In gesprek met…’ Het beoogde resultaat is heldere afspraken, inzicht in ieders verhaal en concrete voorstellen ter verbetering van onderling contact.

Het verhaal

De avond opent met het welkom door Noelle namens Ymere en een voorstelronde van de bewoners over waar zij nieuwsgierig naar zijn deze avond. Vervolgens koppelen Jantina en Francis van !WOON terug wat zij gehoord hebben van 30 bewoners die zij van tevoren interviewden. Zij noemen dit ook wel ‘Het verhaal van de bewoners’. Iedere bewoner heeft een eigen verhaal, eigen perspectief en vindt andere dingen belangrijk. Waar de ene bewoner het fijn vindt om spelende kinderen in de gezamenlijke binnentuin te horen, ervaren anderen dit als zeer lawaaiig en ongewenst. Veel bewoners noemden de echoput die de binnentuin is, maar ook de soms geluidsoverlast door de betonnen constructie. Dit verschil roept meteen spanning op. Een mooi moment om dit in de tafelgesprekken bespreekbaar te maken.

Tafelgesprekken rond 4 thema’s

Na ‘Het verhaal’ kunnen de bewoners aangeven in welk groepje oftewel bij welk tafelgesprek zij willen meedenken. De vier thema’s waaruit te kiezen valt, zijn

  1. Geluidsoverlast onderling en hoe daarmee omgaan
  2. Schoon houden algemene ruimtes
  3. Hoe gaan we om met kinderen in de binnentuin
  4. Nabuurschap: hoe kunnen we in de flat elkaar beter bijstaan?

De regels om met elkaar in gesprek te gaan worden doorgenomen, zoals respect hebben voor ieders beleving en elkaar laten uitpraten.

Bij de tafel over kinderen op het binnenplein en geluidsoverlast zitten de meeste bewoners; voor schoonhouden en nabuurschap is beduidend minder animo.

Voorstellen terugkoppelen en zaken doen

Het is wel duidelijk wat het meest leeft onder de bewoners. Menig bewoner verheft de stem om zijn of haar overlast en/of standpunt te delen. Soms is dan ook een interventie van Jantina of Francis nodig. Na een klein uur is het tijd om de praktische voorstellen en stappen plenair met elkaar te delen en concrete afspraken te maken. Wat kan onderling vanavond al geregeld worden en wat door Ymere? Wat moeten we hiervoor organiseren?

Terugkoppelen naar de rest van de bewoners

Ondanks dat er 40 bewoners aanwezig zijn, zijn er nog 30 mensen die ook betrokken moeten worden bij de afspraken en plannen. Ook dit wordt met elkaar afgestemd. Hoe gaan we deze mensen meenemen?

Nabranders

Tot slot zeggen de deelnemers aan de avond in 1 woord hoe zij naar huis gaan. ‘Lopend’ grapt iemand, terwijl anderen noemen ‘Hoopvol’, ‘Matig tevreden’, ‘Goed gelovig’, ‘Met hoop’, ‘Interessant’, ‘Met nieuw lijstje’, ‘Ik moet het nog zien’ en ‘Optimistisch’.

Contact

Heeft jullie bewonerscommissie of woningcorporatie ook baat bij een ‘In gesprek met’ bijeenkomst?
Neem dan contact op met Jantina Bijpost via j.bijpost@wooninfo.nl of bel 0205230130.

Artikel delen:

!WOON