Huurders komen er niet uit met Ymere

24 april 2023

De Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) zijn het niet eens met de huurverhoging die de corporatie doorvoert. “Alle inspanningen ten spijt bleek er niet genoeg ruimte om de huurders, die allemaal in financieel zwaar weer verkeren, tegemoet te komen”, aldus de huurderskoepel.

Door de hoge inflatie en de druk op de energiemarkt zijn alle prijzen zo gestegen dat velen elk dubbeltje moet omdraaien. Dat geldt ook voor de middeninkomens. SHY maakt zich ook zorgen over de financiële positie van deze huurders.

Landelijke wetgeving zorgt dat de huren van corporatiehuurders met een laag inkomen dit jaar eenmalig omlaag gaan. SHY heeft Ymere dringend verzocht om voor de andere huurders in zowel een sociale als een vrije sector huurwoning af te zien van de jaarlijkse verhoging. SHY betreurt het dat Ymere hier niet voor gekozen heeft.

Schoorvoetend heeft SHY ingestemd met de verhoging voor de huurders in een sociale huurwoning die niet in aanmerking komen voor de huurverlaging. Ze wil SHY er scherp op toezien dat de huurverhoging ten goede komt aan de verduurzaming van woningen, zodat huurders daadwerkelijk het resultaat terugzien op de energierekening.

Over de extra huurverhoging voor huurders met een middeninkomen en de verhoging voor de huurders in de vrije sector is SHY ontevreden. Het stelt SHY teleur dat Ymere de huren van deze huurders niet matigt om de stijgende woonlasten van deze groep te beperken.

“Het zijn uiteindelijk de huurders die de verhuurderheffing hebben betaald. Het zijn nu ook de huurders die opdraaien voor de ambities en investeringen die in Den Haag worden afgesproken”, aldus SHY-voorzitter Peter Weppner.

SHY hoopt dat ze Ymere ervan heeft kunnen doordringen dat de grenzen van betaalbaarheid voor de huurders zijn bereikt, zodat ze dit meeneemt in toekomstige afspraken met het Rijk. Waar mogelijk trekt de organisatie graag gezamenlijk met Ymere op om deze boodschap in Den Haag te bezorgen. Ondanks dit verschil van inzicht gaat SHY op goede voet verder met Ymere. Zie voor meer informatie de website van SHY.

Huurverhoging in 2023, hoe zit dat?

Artikel delen:

!WOON