Andreaspenning voor vertrekkende directeur Jacqueline van Loon

12 mei 2023

Op 11 mei, de dag van haar afscheidsreceptie, heeft Jacqueline van Loon uit handen van loco-burgemeester en wethouder Woningbouw Reinier van Dantzig de Andreaspenning ontvangen. Een onderscheiding voor haar tomeloze en bevlogen inzet voor het aankaarten en oplossen van woonissues van Amsterdammers.

Per 1 mei is zij gestopt als directeur-bestuurder bij !WOON. Na zich 16 jaar met hart en ziel voor de organisatie te hebben ingezet, is het nu tijd voor meer ruimte in haar agenda. Centraal in haar werk stond het verbeteren van de positie van groepen in achterstandsituaties. Ze heeft zich al die jaren hard gemaakt voor het tijdig en goed betrekken van bewoners bij plannen voor hun buurt: daar worden die plannen altijd beter van. Zes jaar geleden was ze verantwoordelijk voor de totstandkoming van !WOON, na een fusie van de verschillende Wijksteunpunten Wonen en het ASW (Amsterdams Steunpunt Wonen).

Eerder werkte Van Loon o.a. als directeur bij Vluchtelingenwerk Amsterdam. Daarnaast was ze bestuurslid bij SIGRA en Beter Buren.

Met trots kijkt Van Loon terug op de bijdrage die ze aan !WOON heeft kunnen leveren. “De organisatie staat goed op de kaart in Amsterdam, bewoners en bewonersorganisaties weten !WOON goed weten te vinden met al hun woonvragen.”

Artikel delen:

!WOON