Wie betaalt voor de lekkage in mijn koopwoning?

22 juni 2023

Stelt u zich eens voor: uw onderburen hebben last van een lekkage en wijzen u als schuldige aan. Ze vermoeden een lekkage via uw badkamer. Wie is verantwoordelijk voor het herstel? De Vereniging van Eigenaren (VvE) of u? Het overkwam een eigenaar-bewoner uit de Amsterdamse binnenstad. De buren eisen een spoedige reparatie, de VvE functioneert niet en de eigenaar weet niet wat zij moet doen.

!WOON krijgt met regelmatig vragen van eigenaar-bewoners over lekkages én wie verantwoordelijk is. Is dat de eigenaar of toch de VvE? Beantwoorden van de vraag is helaas ingewikkeld. De regels kunnen per VvE verschillen, waardoor ook het antwoord op de vraag verschilt.

Oorzaak

Om te beoordelen wie verantwoordelijk is voor de reparatie moet eerst worden bepaald wat er stuk is. Is dit een ontbrekende kitrand? Een gescheurde tegel? Een lekkende standleiding? Een verkeerd gemonteerde wasmachine-aansluiting? Een scheur in de waterleiding?

Als de oorzaak is vastgesteld, wordt beoordeeld of dit onder de ‘gemeenschappelijke delen en zaken’ valt. Met andere woorden: is de VvE eigenaar van het lekkende bouwdeel? Het antwoord hierop is terug te vinden in de splitsingsakte en het daarin opgenomen splitsingsreglement. Over het algemeen geldt dat de VvE eigenaar is van de standleiding. Het eigendom van de toe- en afvoerleidingen verschilt per VvE. Soms is de VvE verantwoordelijk, soms de eigenaar. De tegels, kitranden en de wasmachineaansluiting zijn individueel eigendom.

Als de oorzaak alleen kan worden vastgesteld door een (kostbaar) onderzoek is het verstandig om op voorhand af te spreken wie betaalt. In de praktijk kiezen veel VvE’s en eigenaren voor een kostenverdeling op basis van ongelijk. Is de VvE verantwoordelijk voor de reparatie, dan betaalt de VvE ook de kosten voor het onderzoek. Is de individuele eigenaar verantwoordelijk, dan betaalt hij/zij het onderzoek.

Verschillen per VvE

Of de waterleiding gemeenschappelijk of privé eigendom is, verschilt per VvE. De regels kunnen per VvE verschillen en dat maakt het ook ingewikkeld.

Leidingen gemeenschappelijk eigendom

  • Modelreglement 1973, artikel 2: de technische installaties met alle bijbehorende leidingen zijn gemeenschappelijk.
  • Modelreglement 1983, artikel 9: de technische installaties met alle bijbehorende leidingen zijn gemeenschappelijk.
  • Modelreglement 1992, artikel 9: Alle technische installaties die niet uitsluitend ten dienste van één privé gedeelte strekken zijn gemeenschappelijk. Alle waterleidingen behoren tot elkaar en maken deel uit van de technische installatie. De waterleiding is dus gemeenschappelijk. Zie ook het vonnis van de rechtbank Noord Holland uit 2021 en het vonnis van de rechtbank Amsterdam uit 2011.
  • Modelreglement 2017, artikel 12: De waterleiding moet bereikbaar zijn zonder schade van betekenis toe te brengenen. Dat is niet mogelijk bij een betonnen vloer, de waterleiding is dus gemeenschappelijk.

Leiding privé eigendom

  • Modelreglement 2006, artikel 17: De waterleiding vanaf de meterkast is privé eigendom.
  • Modelreglement 2021, artikel 8: De waterleiding vanaf de meterkast is privé eigendom.

VvE Binnenstad

De eigenaar uit de binnenstad heeft de oorzaak van de lekkage onderzocht. Een loodgieter constateerde loszittende vloertegels in de badkamer. De tegels zijn op kosten van de eigenaar vernieuwd en het lekt niet meer.

De eigenaren zijn nu samen aan de slag gegaan om de VvE te activeren. Mooie bijvangst!

Vragen?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Wilt u meer weten over de rechten en plichten binnen een VvE? Meld u dan aan voor onze webinars.

Artikel delen:

!WOON