Sinds 1 juli moet de verhuurder zich goed gedragen

17 juli 2023

Op 1 juli 2023 trad de nieuwe Wet Goed Verhuurderschap in werking. De overheid bepaalt in deze wet enkele basisregels van ‘goed verhuurderschap’. Daar dient elke verhuurder zich in de toekomst aan te houden. Gebeurt dat niet, dan kan de gemeente waarschuwen en vervolgens een boete opleggen. Bij herhaalde overtredingen stijgt de boete en volgt publicatie van de naam van de verhuurder. Belangrijk is wel dat de wet alleen geldt voor overtredingen die op of na 1 juli 2023 zijn begaan.

De nieuwe wet biedt een landelijke basisnorm over hoe verhuurders en verhuurbemiddelaars omgaan met woningzoekenden en huurders. De algemene regels gelden voor het gehele verhuurproces voor verhuur van woonruimte, maar ook voor verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. De regels zijn bedoeld om discriminatie en intimidatie tegen te gaan en hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten te voorkomen De verhuurder heeft ook de plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen en de plicht om de huurder over rechten en plichten te informeren. Daarnaast is voor verhuurbemiddelaars een verbod opgenomen op het vragen van dubbele bemiddelingskosten.

Algemene regels: waar moet een verhuurder zich aan houden?

  • Geen discriminatie
  • Geen intimidatie
  • Geen waarborgsom hoger dan tweemaal de kale huurprijs. De borg moet na afloop huurperiode binnen 14 dagen terugbetaald worden. Als er een verrekening plaatsvindt moet dat binnen 30 dagen.
  • Een schriftelijk huurcontract
  • Informatieplicht over rechten en plichten van de huurder, waaronder de terugbetaling van de waarborgsom, de servicekosten, contactgegevens verhuurder én van het gemeentelijk meldpunt
  • Geen andere servicekosten dan geregeld in het burgerlijk wetboek
  • Voor verhuurbemiddelaars: geen dubbele bemiddelingskosten vragen

Meldpunt

Gemeente Amsterdam heeft op 1 juli een online ‘Meldpunt problemen met verhuurders’ geopend. Huurders kunnen hier melding maken van overtredingen gemaakt door hun verhuurder. Dat kan bijvoorbeeld als je niet tijdig de waarborgsom terugbetaald krijgt van de verhuurder. De gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Haarlem hebben geen apart meldpunt. Heeft u in die gemeente een klacht over uw verhuurder over discriminatie, hoge servicekosten, achterstallig onderhoud of waarborgsommen? Meld dit bij !WOON via dit formulier. Wij zoeken met u naar een oplossing en geven de klacht waar mogelijk door aan de gemeente voor handhaving.

Stichting !WOON en ons Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag zijn in goed overleg met de gemeente over het nieuwe Amsterdamse meldpunt. De gemeente is belast met handhaving van de wet, !WOON blijft huurders blijven informeren en ondersteunen bij allerlei woongerelateerde kwesties. De gemeente pakt ongewenst gedrag aan als de wet daar ruimte voor biedt. !WOON zorgt dat huurders hun recht halen en hun ten onrechte betaalde geld terug krijgen. Wij zullen daar waar we een overtreding zien met de huurder overleggen of we ook een klacht bij de gemeente neerleggen.

Handhaving

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven van de algemene regels in de wet. Hiervoor kunnen zij bestuursrechtelijke instrumenten inzetten. Dat begint bij een waarschuwing en een last onder dwangsom. Dat is een soort voorwaardelijke boete: als de verhuurder het gedrag niet aanpast kost dat geld. Daarna volgen boetes. De boete voor herhaalde overtredingen van goed verhuurderschap kan oplopen tot meer dan € 90.000. Als ook dat niet helpt kan het uiteindelijk zelfs leiden tot overname van het beheer van het pand door de gemeente. Zover laat een verstandig verhuurder het natuurlijk niet komen.

Vragen en contact

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.

 

Ongewenst Verhuurgedrag – meldpunt helpt u

Artikel delen:

!WOON