Verhuur aan toeristen binnen de VvE

04 juli 2023

Het zomerseizoen en daarmee de vakanties zijn in volle gang. Toeristen ontdekken de stad en zij moeten ook ergens verblijven. Wellicht rijst bij u de vraag: kan ik er niet een graantje van meepikken door mijn appartement (deels) te verhuren aan toeristen. Wat let me? Welnu, de kans is groot dat het niet mag binnen uw Vereniging van Eigenaren (VvE). Los van het feit of u wel of niet een vergunning krijgt van de gemeente.

Vergunning gemeente versus toestemming VvE

Er wordt vaak gedacht dat een vergunning van de gemeente gelijk is aan toestemming van de VvE. Dat is niet het geval. Indien u als eigenaar overgaat tot toeristenverhuur dan heeft u én toestemming nodig van de VvE (mits het appartement een woonbestemming heeft) én u heeft een vergunning nodig van de gemeente. Daarnaast is het zo dat de gemeente alleen eigen regels en beleid toetst. Het is niet hun taak om te controleren of verhuur aan toeristen binnen uw VvE is toegestaan.

Toeristen wonen niet

U dient zelf na te gaan wat er in uw splitsingsakte en splitsingsreglement staat. Hier vindt u namelijk de bestemming van de appartementsrechten terug. Meestal staat er ‘woning’ of ‘woonruimte’.

Uit de geldende rechtspraak blijkt dat als een appartement een woonbestemming heeft, verhuur aan toeristen niet is toegestaan. Waarom niet? Toeristen wonen namelijk niet in het appartement. Het is niet hun hoofdverblijf en niet hun thuis. Zij verblijven er voor een korte periode en gaan dan weer terug naar huis. Dit kortdurende verblijf komt niet overeen met de woonbestemmingen en daarom mag het niet.

Afwijkend gebruik

Bij veel VvE’s geldt dat de vergadering akkoord mag gaan met een afwijkend gebruik. Via die weg is vakantieverhuur voor woningeigenaren toch mogelijk. Een appartement met woonbestemming de eigenaar anders gebruiken als de vergadering van eigenaren daarmee instemt. Dit besluit wordt genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen. En aan het afwijkende gebruik kunnen voorwaarden worden verbonden. Bijvoorbeeld dat verhuur aan toeristen is toegestaan voor 14 nachten per jaar.

Verbod

Soms is het niet mogelijk om via een ‘afwijkend gebruik’ (tijdelijk) toestemming te krijgen om te verhuren aan toeristen. Bij sommige VvE’s is namelijk niet alleen de bestemming opgenomen in de splitsingsakte en het splitsingsreglement, maar ook welk gebruik is verboden. Een verbod op verhuur aan toeristen is veelvoorkomend. Staat zo’n verbod in uw akte? Dan mag het niet, ook niet als de gemeente een vergunning heeft afgegeven.

Webinar verhuur aan toeristen op 13 juli

Op 13 juli organiseert !WOON een gratis webinar verhuur aan toeristen binnen de VvE. Tijdens het webinar leert u:

  • In welke gevallen verhuur aan toeristen niet is toegestaan
  • Welke regels de gemeente Amsterdam hanteert
  • Hoe de VvE handhavend kan optreden
  • Hoe de rechtspraak tegen dit actuele fenomeen aankijkt

Meld u via onze website aan.

Artikel delen:

!WOON