Meer aandacht voor migrantenouderen in Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

10 augustus 2023

De groep migrantenouderen in Amsterdam groeit hard en zowel de zorg- als huisvestingsopgave is groot. Extra inzet op voorlichting en ondersteuning aan de migrantenouderen is nodig en de migrantenorganisaties zijn een sleutel om hen te bereiken. Dit was onder andere de insteek voor de inspraakreactie van de Werkgroep Woonwensen Migrantenouderen op de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting.

De Werkgroep heeft een eerste succes behaald, meer aandacht voor de groep migrantenouderen in de Amsterdamse Aanpak. De Werkgroep is ontstaan uit een samenwerking me Het Euro-Mediterraanse Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (EMCEMO), Hollanda Turkiyeli Isciler Birligi (HTIB) en !WOON.

Om ouderen met een migratieachtergrond in de toekomst ook op een prettige en passende manier oud te laten worden in de stad is extra inzet nodig. Deze groep is van origine geen groep die zijn stem laat horen en daardoor snel vergeten kan raken, terwijl het wel een groep is die onder de ouderen op verschillende vlakken (financieel, gezondheid, taalbarrière) bij de meest kwetsbare ouderen hoort.

Inspraakreactie opgesteld

De afgelopen maanden heeft de werkgroep een advies geformuleerd op de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV) dat op 19 juli door de raad is vastgesteld. In het conceptplan AAV kwam het aandeel aanpak migrantenouderen vrij algemeen aan bod. Er werden geen concrete acties benoemd die de doelen van de migrantenouderen zouden moeten helpen realiseren. !WOON heeft met de input van de leden van de werkgroep een inspraakreactie opgesteld.

Gesprekken met wethouders succesvol verlopen

De werkgroep werd uitgenodigd om in gesprek te gaan met de wethouder Zita Pels (Wonen) over hoe verder samen te werken bij de uitvoering van de AAV.  Ook nodigde wethouder Alexander Scholtes (Zorg) de werkgroep uit voor een gesprek over de zorgbehoefte van de doelgroep. Beide wethouders zijn het er over eens dat er meer inzet nodig is om de migranten doelgroep te bereiken en dat deze inzet vooral buurtgericht moet zijn. De plannen van de werkgroep wordt meegenomen in de uitvoeringsplannen van de AAV.


De werkgroep is in 2022 gevormd met als doel aan de slag te gaan met de aanbevelingen van het eerdere onderzoek naar de woonwensen van Marokkaanse en Turkse ouderen. Nu focussen ze zich op Marokkaanse en Turkse ouderen, maar in de toekomst richt de werkgroep zich op migrantenouderen met andere culturele achtergronden.

Woonwensen van Marokkaanse en Turkse ouderen

 

Artikel delen:

!WOON