Ouderen krijgen voorrang op begane grond woningen

taskforce Ouderenhuisvesting Stadionbuurt zet zich in om ouderen in de buurt kunnen blijven wonen

27 september 2023

Bewoners richtten de Taskforce Ouderenhuisvesting Stadionbuurt, OK Bloomers, op. Veel mensen willen oud worden in hun eigen buurt. In een woning op de begane grond of met een lift. OK Bloomers wil meer geschikte en betaalbare huurwoningen voor ouderen in de Stadionbuurt. En inspraak over nieuwbouw voor ouderen. !WOON ondersteunt de bewonersgroep hierbij.

Voorrang voor 65-plussers

Marlies van Peski en Frans Schouwenaar zijn lid van de Taskforce. Schouwenaar: “Onze buurt heeft geen seniorenflats. En haast geen woningen met een lift. De laatste jaren zijn veel sociale huurwoningen verkocht. Daardoor komen oudere bewoners die niet langer op 2- of 3-hoog kunnen wonen vaak buiten hun buurt terecht. Ze missen hun buurtje en voelen zich vaak eenzaam.”

Dit probleem werd met de gebiedsmakelaar van de gemeente besproken. En die heeft daarop de woningcorporaties uitgenodigd voor een gesprek. 3 van de 6 corporaties met woningen in de Stadionbuurt namen de uitnodiging aan: Rochdale, Ymere en Eigen Haard. In juni 2022 werd een pilot gestart van een jaar in de Stadionbuurt. 65-plussers kregen voorrang op alle vrijkomende woningen op de begane grond en de eerste verdieping. Inmiddels hebben de woningcorporaties toegezegd dat ze daarmee doorgaan. Een succesvol resultaat voor de taskforce.

Meer successen

Schouwenaar: “Een ander succes is dat in 2 grote nieuwbouwprojecten een flink deel van de woningen voor ouderen bestemd is. Aan de Fred Roeskestraat komen 180 sociale huurwoningen in 2 appartementengebouwen. Ongeveer de helft daarvan is voor ouderen. En in de Havenstraat komen 500 woningen waarvan 150 sociale huurwoningen. Ook daarvan gaat een deel naar ouderen.”

Toewijzing beter regelen in Woningnet

De toewijzing van woningen op de begane grond en 1-hoog aan 65-plussers loopt nog niet altijd goed. De groep zet zich in dat ouderen uit de buurt ook echt voorrang krijgen op de nieuwbouw. Maar dat moet wel goed geregeld worden in Woningnet. Van Peski: “Ouderen die naar beneden verhuizen, laten vaak een grote woning achter, dat geeft andere Amsterdammers weer kansen om door te stromen.

Van Hoog naar Laag

 

Artikel delen:

!WOON