VvE-vergadering in het Engels?

14 september 2023

Amsterdam wordt steeds internationaler, vooral door het groeiende aantal internationale studenten en werknemers. Wellicht merkt u dit ook in uw dagelijkse bezigheden, bijvoorbeeld uw nieuwe buren in de Vereniging van Eigenaren (VvE) die de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig zijn. De kans is groot dat al snel wordt voorgesteld om in het Engels te vergaderen. Hoe gaat u hier als VvE mee om?

Het antwoord is eigenlijk heel simpel, de eigenaren beslissen wat de voertaal is tijdens een vergadering. Bij een kleine VvE met alleen Engelssprekende eigenaren is het wel zo makkelijk als de vergadering in het Engels is. Bij een grote VvE zal dit besluit waarschijnlijk niet zo snel genomen worden, omdat er simpelweg veel eigenaren zijn die in het Nederlands willen blijven vergaderen. Verder spreekt ook niet altijd iedereen (voldoende) Engels. Bespreek vooral wat binnen uw VvE werkt en jullie als eigenaren hiermee omgaan.

Dubbele documenten

Sommige VvE’s kiezen ervoor om documenten in meerdere talen te maken, zoals de agenda en notulen van de vergadering. Dit is natuurlijk een fantastische service voor de eigenaren. Bespreek met elkaar welk document leidend is, omdat de documenten nooit woordelijk dezelfde tekst zullen bevatten. De VvE kiest er dan bijvoorbeeld voor dat het Nederlandse document leidend is en het document in een andere taal alleen als service wordt aangeboden. Zo wordt discussie in de toekomst voorkomen.

Draagvlak

In de praktijk komt het voor dat er irritatie ontstaat tussen eigenaren omdat ze het niet eens zijn over de voertaal binnen de vergaderingen. De Engelssprekende eigenaren kunnen zich dan soms ook buitengesloten voelen, Nederlandse eigenaren voelen zich soms onder druk gezet.

Het is belangrijk dat er een fijne sfeer heerst binnen de VvE. Dat is voor alle eigenaren en het bestuur prettig. Het is zonde als veel tijd verloren gaat aan ruzies en verwijten onderling. Gelukkig zien we in de praktijk dat veel VvE’s een goede balans vinden, zodat alle eigenaren en bestuursleden goed kunnen samenwerken en -leven.

Wordt er vergaderd en gecorrespondeerd in het Nederlands? Wijs eigenaren die de taal niet machtig zijn op eventuele andere mogelijkheden, zoals een tolk, online vertalingsprogramma’s of wellicht is er een buurman of -vrouw die kan helpen. Een helpende hand is vaak al genoeg om begrip te creëren en komt het ten goede voor de onderlinge verhoudingen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan contact met ons op via 020 5230 130 of vve@wooninfo.nl

Artikel delen:

!WOON