Wanneer zijn tochtklachten een gebrek?

31 januari 2024

Veel bewoners ervaren tochtklachten in hun woning. Dat is niet goed, want een huis moet wind- en waterdicht zijn. De tocht kan verschillende oorzaken hebben. Soms zijn er kieren door een slechte aansluiting tussen kozijn en buitenmuur of raam en kozijn. Of er is sprake van houtrot. Dan kunnen we huurders helpen, bijvoorbeeld met een gang naar de Huurcommissie. Maar niet elke tochtklacht is een gebrek, waar de verhuurder voor verantwoordelijk is.

Verhuurder verantwoordelijk voor onderhoud

Als de kieren een grootte hebben van 8 millimeter bij houten- en 5 mm bij stalen/kunststof kozijnen, zijn het gebreken die de verhuurder moet oplossen. Vuistregel die kan worden gebruikt: de kier is te groot als er een pen in past. Dit is niet meer zelf op te lossen door de huurder met tochtwerende maatregelen zoals tochtstrips. Maar kleinere kieren beschouwt de Huurcommissie niet als gebrek, omdat ze met tochtstrips af te dichten zijn. In het Besluit Kleine Herstellingen staan de verantwoordelijkheden van de huurder, waaronder het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen, indien noodzakelijk en mits er geen aanzienlijke kosten aan deze werkzaamheden verbonden zijn.

Als er sprake is van grote kieren dan kunt u dit met behulp van een voorbeeldbrief direct melden bij de verhuurder. Het liefst met foto’s van de kieren erbij. Reageert de verhuurder niet binnen 6 weken na schriftelijke melding, of wil hij het gebrek niet verhelpen? Dan kunt u een procedure starten voor tijdelijke huurverlaging bij de Huurcommissie. Wij kunnen u daarbij gratis helpen als u in Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem of Diemen woont.

Tocht via ventilatie

Een koude luchtstroom kan ook via ventilatieroosters naar binnen komen. Ventilatieroosters kunnen dicht, maar dit brengt weer andere problemen met zich mee. Voor een goed binnenklimaat en het voorkomen van schimmel is het belangrijk om volgens het advies van de GGD ventilatieroosters 24/7 open te houden. De ventilatieroosters zijn namelijk een belangrijke toevoer van frisse lucht. Het is ook verstandig om (kleine) kieren bij binnendeuren niet af te dichten met tochtstrips. Deze openingen dragen bij aan de benodigde luchtstromen om vochtige lucht af te voeren.

Koudeval niet altijd een gebrek

Een koudeval kan ook als tocht worden ervaren. Toch is het in de meeste gevallen geen gebrek. Het verschijnsel koudeval treedt op wanneer lucht door een koude plek in huis (bijvoorbeeld een grote raampartij) afkoelt en naar beneden valt. Dit voelt als tocht. Mogelijke oorzaken zijn enkelglas waardoor de lucht te snel afkoelt of een radiator of vloerverwarming die niet op juiste manier warmte afgeeft.

De koudeval is meestal op te lossen, maar dit vergt advies van een specialist zoals een bouwkundige. De meeste maatregelen zijn niet af te dwingen. Wij adviseren om de koudeval eerst met uw verhuurder te bespreken en te bekijken wat de mogelijkheden zijn. !WOON kan in deze gevallen helaas niet veel betekenen.

Heeft u enkelglas? Bekijk dan eerst het stappenplan voor het afdwingen van dubbelglas.

Waar ondersteunt !WOON bij?

Zoals hierboven aangegeven kan !WOON niet helpen bij koudeval en tocht via ventilatieroosters. Wel ondersteunt !WOON bij gebreken en bij het aanvragen van dubbel glas.

Zijn er gebreken schriftelijk gemeld en is de termijn van 6 weken verstreken zonder reactie van de verhuurder? Neem dan contact met ons op voor verder advies via 020 5230 130 of mail ons via het vragenformulier.

Enkel glas? Doe er wat aan!

 

 

Artikel delen:

!WOON