Wanneer wijzig je de splitsingsakte?

13 februari 2024

Iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft een splitsingsakte en bijbehorend splitsingsreglement. Een belangrijk document, omdat hierin de regels staan die gelden voor jouw VvE. Bijvoorbeeld hoeveel iedere eigenaar moet mee betalen aan de gemeenschappelijke kosten, hoe jullie samen besluiten nemen over onderhoud en welke delen van het gebouw gemeenschappelijk eigendom zijn. Soms wil de VvE deze regels veranderen. Kan dat?

 Ja, het is mogelijk om de splitsingsakte en/of het splitsingsreglement te wijzigen. Het is vaak een langdurig en kostbaar proces. Een notaris wijzigt de akte na akkoord van de eigenaren en hypotheekverstrekkers. De akte wijzigt daarom alleen als het echt moet.

Wijziging als de ‘goederenrechtelijke situatie’ verandert

Een wijziging van de akte is bijvoorbeeld nodig als er iets verandert in de ‘goederenrechtelijke situatie’. Simpel gezegd houdt dit een wijziging van de privé delen of een verschuiving van gemeenschappelijk naar privé eigendom in. Dit zien we bijvoorbeeld bij verkoop van de berging van 1-hg aan de eigenaar van 3-hg. Of als de eigenaar van de bovenste woning het gemeenschappelijke trappenhuis deels bij zijn woning trekt. Deze verandering in het eigendom legt de VvE vast via een wijziging van de splitsingsakte.

Verandering van breukdelen

Als de VvE de verdeelsleutel voor de gemeenschappelijke kosten (breukdelen) verandert, moet ook de splitsingsakte wijzigen. Alleen dan geldt de nieuwe verdeelsleutel. Deze wens zien we vaak als er door één of meerdere eigenaren wordt verbouwd, waardoor de woning opeens extra vierkante meters telt.

De akte pas je aan zodat voor iedere opvolgende eigenaar bij aankoop duidelijk is wat zijn aandeel in de gemeenschappelijke kosten bedraagt. Een besluit om de breukdelen te herverdelen zonder dat de akte wordt gewijzigd is ongeldig.

Hoe werkt de besluitvormig?

Het wijzigen van de splitsingsakte is een ingewikkeld proces. Het uitgangspunt is een unanieme beslissing van alle eigenaren. In sommige gevallen kan ook volstaan met een besluit van 80% van de stemmen of een machtiging van de rechter.

Webinar VvE: Wijziging Splitsingsakte

Meer weten? Meld je (gratis) aan voor het webinar ‘Wijzigen Splitsingsakte’ op 24 september.

Na het webinar weet je:

  • In welke gevallen de splitsingsakte gewijzigd moet worden
  • Hoe de VvE hierover kan beslissen
  • Welke stappen je moet zetten om de akte te wijzigen
  • Hoe de rechter oordeelt over een wijziging van de akte

Wijzigen splitsingsakte VvE

Artikel delen:

!WOON