Handhaving door VvE bij verhuur aan toeristen

15 april 2024

Het voorjaarszonnetje schijnt en er worden volop vakantieplannen gesmeed. Wellicht verhuurt een eigenaar binnen jouw Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn woning aan toeristen? Dat kan goed verlopen, maar het kan ook wrijving binnen de VvE veroorzaken. Wat kan de VvE doen?

Gelukkig betekent vakantieverhuur niet altijd overlast. Maar dat er geen overlast is, betekent niet automatisch dat het is toegestaan. Verhuur aan toeristen is namelijk in strijd met de woonbestemming die veel appartementen hebben. Ongeacht of sprake is van overlast.

Handhaving

Vaak mag een eigenaar zijn woning ook voor andere doeleinden gebruiken, maar alleen als de VvE hiermee instemt. De eigenaar vraagt dan aan de VvE om in te stemmen met een ‘afwijkend gebruik’, namelijk verhuur aan toeristen. Wat kan de VvE doen als deze toestemming ontbreekt? In dat geval kan de VvE handhavend optreden. In de meeste gevallen is het bestuur hiervoor de aangewezen partij. De eerste stap is het sturen van een schriftelijke waarschuwing. Helpt dat niet dan kan een boete volgen.

Eigenaar of toerist aanspreken bij overlast?

De eigenaar van het appartement is verantwoordelijk voor de mensen die zich met zijn goedvinden in het appartement bevinden. Deze verantwoordelijkheid geldt ook als de woning wordt verhuurd aan toeristen en sprake is van overlast. De eigenaar kan daarom door de VvE worden aangesproken, ook als hij helemaal niet thuis is tijdens de overtreding.

Waarom wordt de overlastgevende toerist niet aangesproken? Deze persoon heeft geen relatie met de VvE en is waarschijnlijk alweer ‘gevlogen’.

Illegale verhuur

Naast de regels van de VvE gelden ook nog gemeentelijke regels. Amsterdammers hebben een vergunning nodig van de gemeente en er gelden strenge voorwaarden. Overtreding van deze voorwaarden kan leiden tot een boete. De VvE speelt hierin geen rol. Het gaat om een overtreding van de gemeentelijke regels en de gemeente handhaaft.

Uiteraard kan de VvE en kunnen de individuele eigenaren wel melding maken bij de gemeente als sprake is van illegale vakantieverhuur, in het eigen pand of in de straat.

Webinar VvE: Verhuur aan toeristen

Op 14 mei 2024 organiseert !WOON het webinar verhuur aan toeristen. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website.

Na dit webinar weet je:

  • In welke gevallen verhuur aan toeristen niet is toegestaan
  • Welke regels de gemeente Amsterdam hanteert
  • Hoe de VvE handhavend kan optreden
  • Hoe de rechtspraak tegen tegen dit onderwerp aankijkt

Aanmelden

 

 

Artikel delen:

!WOON