Huishoudelijk reglement en de VvE

02 april 2024

Veel Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) hebben er één: het huishoudelijk reglement. Lekker makkelijk is vaak de gedachte, dan leggen we daar in vast wat we precies wel of niet willen in onze VvE. Helaas, zo werkt het niet. Maar hoe dan wel?

Een huishoudelijk reglement mogen VvE’s zelf maken. Daarmee geven ze invulling aan de woon- en leefregels binnen het wooncomplex. Deze regels stelt de VvE zelf op en kan de VvE ook zelf wijzigen. Handig toch? Toch gelden er strenge regels over wat wel en wat niet in het huishoudelijk reglement mag staan.

Rangorde

In het huishoudelijk reglement mogen nooit regels staan die in strijd zijn met de dwingende regels uit de wet, de splitsingsakte of het splitsingsreglement. De regels in deze documenten gaan voor op de afspraken in het huishoudelijk reglement. Spreek je in het huishoudelijk reglement een nieuwe verdeelsleutel af voor de gemeenschappelijke kosten? Dan is die afspraak ongeldig en geldt de verdeling in het splitsingsreglement. Nemen jullie in het huishoudelijk reglement op dat er niet gespaard wordt voor toekomstig onderhoud (reservefonds) dan gaat ook door die bepaling een streep. De wettelijke verplichting om te sparen geldt namelijk voor alle VvE’s.

Regels om de leefbaarheid te waarborgen

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de bestaande regels. Je mag niet de bestaande regels herschrijven. Het huishoudelijk reglement geldt ter invulling van de kaders uit de wet, de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Het gaat om zogenaamde leefbaarheidsregels. Bijvoorbeeld hoe jullie omgaan met de gemeenschappelijke ruimtes, welke voorwaarden worden verbonden aan het plaatsen van zonwering aan de buitengevel, regels om overlast van huisdieren te voorkomen, tijden waarop geklust mag worden, of versiering van het gemeenschappelijke trappenhuis is toegestaan tijdens feestdagen, etc.

Zelf opstellen

In tegenstelling tot de splitsingsakte en het splitsingsreglement kan de VvE zelf een huishoudelijk reglement opstellen en wijzigen. Hiervoor geldt een zware stemverhouding, de gekwalificeerde meerderheid. Dit betekent dat op de vergadering een minimale opkomst geldt én dat van de aanwezige stemmen ten minste 2/3de of 3/4de (afhankelijk van het splitsingsreglement) akkoord moet gaan met het vaststellen of wijzigen van de huishoudelijk reglement.

Is publicatie verplicht?

Of de VvE het huishoudelijk reglement moet publiceren in de openbare registers (het kadaster of de kamer van koophandel) is afhankelijk van het model(splitsings)reglement. VvE’s met modelreglement 2006 of 2017 moeten het huishoudelijk reglement publiceren. Voor publicatie bij het kadaster heb je een notariële akte of notariële registerverklaring nodig. Dat is voor publicatie bij de kamer van koophandel niet nodig. VvE’s met oudere modelreglementen mogen het huishoudelijk reglement ook publiceren, maar zijn dit niet verplicht.

Webinar VvE: Huishoudelijk reglement

Op 21 oktober 2024 organiseert !WOON een webinar over het Huishoudelijk reglement. Deelname is gratis en aanmelden kan  op deze pagina.

Na het webinar weet je:

  • Hoe een huishoudelijk reglement wordt vastgesteld
  • Wat de status van een huishoudelijk reglement is
  • Wat er in een huishoudelijk reglement mag staan
  • Wat er niet in het huishoudelijk reglement mag staan

 

Aanmelden

 

Artikel delen:

!WOON