Nieuws

!WOON bij Radio Razo

16 maart 2017

Radio Razo Op dinsdag 7 maart was er weer onze gebruikelijke radioprogramma van !WOON. Nu op elke 1e dinsdag van de maand bij Radio Razo. Wij waren te gast bij de reguliere uitzending van Daddy Mystic. […]

> Lees verder

Voorlichting Ouderen Adviesraad Zuidoost

14 maart 2017

Op maandag 6 maart was !WOON te gast bij de Ouderen Adviesraad Zuidoost voor een presentatie over het Wooncoachproject.  !WOON werkt natuurlijk graag mee aan dergelijke verzoeken van andere organisaties. […]

> Lees verder

Woningdelers onder vuur

07 maart 2017

Door de steeds hoger wordende woningprijzen in Amsterdam is woningdelen de afgelopen jaren een steeds meer een gangbare praktijk geworden. Hierbij huren bijvoorbeeld vijf mensen een grotere woning tegen een hoge huurprijs en delen deze prijs. De gemeente probeert grip te krijgen op deze ontwikkeling en heeft nieuwe regels ingevoerd. Het gevolg is dat diverse […]

> Lees verder

Verplicht sparen voor VvE’s

02 maart 2017

Naar verwachting moeten alle VvE’s vanaf 2021 verplicht sparen voor toekomstig onderhoud. Op dit moment ligt een voorstel hierover bij de Eerste Kamer. Wordt het voorstel aangenomen, dan zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2018 de wet worden aangepast. VvE’s hebben dan nog drie jaar de tijd om orde op zaken te stellen. […]

> Lees verder

Extra aanbod kleine VvE’s Hoofddorppleinbuurt

01 maart 2017

Om te kijken hoe de ondersteuning van VvE’s verder verbeterd kan worden start !WOON in samenwerking met de gemeente een proef in de Hoofddorppleinbuurt. In de Hoofddorppleinbuurt zijn vooral kleine VvE’s. Om mogelijke problemen in beeld te brengen wordt binnenkort een enquête gehouden in de Hoofddorppleinbuurt naar het functioneren van VvE’s die bestaan uit 6 […]

> Lees verder

Themabijeenkomst ‘Over veilig wonen gesproken’

23 februari 2017

Op zaterdagmiddag 4 maart organiseert Huurdersvereniging Centrum de themamiddag ‘Over veilig wonen gesproken’. Deze zal plaatsvinden van 14 tot 17 uur in het Claverhuis op de Elandsgracht. Onderdeel van het programma is de huurverhoging en het effect van de WOZ waarde. Een medewerker van !WOON zal hierover uitleg geven en vragen beantwoorden. Klik hieronder voor […]

> Lees verder

Let op de WOZ taxatie 2017

16 februari 2017

De gemeente verstuurt deze weken de WOZ taxaties voor 2017 aan zowel eigenaren als huurders. De WOZ-waarde bepaalt voor eigenaar-bewoners de hoogte van de onroerende zaak belasting. Verder is deze van invloed op het huurwaardeforfait. Voor huurders is de waarde van belang omdat deze een grote rol speelt bij berekening van de maximale huurprijs. De […]

> Lees verder

Vonnis: verhuurder moet voorzetramen plaatsen

24 januari 2017

Vorig jaar bezocht een medewerker van !WOON een appartement op de Singel voor een energiecheck. Huurster gaf aan graag dubbel glas te willen vanwege koude en tocht. Met hulp van !WOON stuurde huurster een brief aan haar verhuurder. Helaas wilde die niet meewerken. Met financiële ondersteuning van het Emil Blaauw Fonds is een juridische procedure […]

> Lees verder
Erfpacht

VvE-cursussen eerste half jaar 2017

19 januari 2017

Op 24 januari is de eerste cursus van !WOON in 2017 voor leden van Verenigingen van Eigenaren. In het eerste half jaar van 2017 zijn er in totaal 13 cursussen met verschillende thema’s. De cursussen vinden verspreid over de hele stad plaats en zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Wilt u meedoen? Graag wel vooraf aanmelden […]

> Lees verder

Amsterdam informeert: de VvE

11 januari 2017

De nieuwste aflevering van “Amsterdam Informeert” op AT5 gaat over de Vereniging van Eigenaren. Waarom is het belangrijk om bij elkaar te komen? Wat doe je bij onverwacht onderhoud? Wanneer is een VvE goed op zijn toekomst voorbereid? Het programma is tot stand gekomen met onze medewerking en gaat in op deze en andere vragen. […]

> Lees verder

!WOON