De gemeente wil “van het gas af”. Wanneer is mijn wijk aan de beurt?

Eind 2016 heeft de gemeente Amsterdam voorgenomen om zoveel mogelijk woningen in 2035 te hebben voorzien van een andere energiebron dan aardgas. In 2017 worden de eerste proefgebieden uitgekozen,mogelijk start de overgang naar andere bronnen daar in 2018.

Lees hier meer over de voornemens van de gemeente:

(Aard)gasvrij wonen

Amsterdam wordt aardgasloze stad

Artikel delen:

!WOON