Kan het VvE bestuur cq een bestuurder zelf ontslag nemen?

Hier bieden wet en reglementen geen uitsluitsel. De Hoge Raad oordeelde in 1989 al dat het mogelijk is als bestuurslid om zelf ontslag te nemen. De rechtbank in Arnhem besloot in 2011 dat zelfs als de VvE het ontslag niet accepteert, het ontslag alsnog geeffectueerd is.

Artikel delen:

!WOON