Kan ik verplicht worden om de VvE bijdrage met automatische incasso te betalen?

Nee – de VvE is niet bevoegd om een eigenaar te dwingen de VvE-bijdrage via een automatisch incasso te voldoen. Het Hof in Den Bosch oordeelde in 2005 dat de bevoegdheid om de wijze van betaling te bepalen noch in het splitsingsreglement noch in de wet is verankerd. [http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2005:AU6623]
Is de wanbetaler rente verschuldigd?
Op het moment dat een eigenaar zijn verschuldigde bijdrage (voorschot of definitieve) niet tijdig betaald, is hij zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een boete cq rente verschuldigd. De hoogte van deze boete cq rente is afhankelijk van hetgeen in het reglement is bepaald.

Artikel delen:

!WOON