Moet een huurder meewerken aan veranderingen aan de woning?

Veranderingen aan de woning hoeft u niet zondermeer te accepteren. Hierover kunnen huurder en verhuurder onderhandelen. Soms zijn verbeteringen prettig, als daar een redelijke huurverhoging tegenover staat. Soms vraagt een verhuurder te veel verhoging en is het voorstel niet interessant voor de huurder. De Huurcommissie kan een uitspraak doen over een redelijk bedrag voor een overeen gekomen verbetering. Maar als de huurder niet wil gaat de verbetering niet door, tenzij 70% van de bewoners in een complex voorstander is.

Artikel delen:

!WOON