Wat doen als er geen quorum is bij een VvE vergadering?

Zijn er op de vergadering minder dan de helft van het totaal uit te brengen stemmen vertegenwoordigd, dan is het quorum niet gehaald. Als een reglement een quorum vereist schrijft het voor dat er een nieuwe vergadering uitgeschreven moet worden binnen 2 tot 6 weken na de eerste vergadering. Op deze tweede vergadering geldt het quorum niet meer en mag het bestuur benoemd en ontslagen worden ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen.

Artikel delen:

!WOON