Notitie bijlage 1

Bijlage bij notitie Meldpunt Ongewenst verhuurgedrag van 18 februari 2008

 
ALBERT CUYPSTRAAT 214-216 Boven, AMSTERDAM
 

Met de hieronder beschreven voorbeelden van handel willen we geenszins de betrokken partijen beschuldigen van malafide gedrag, het betreft puur enkele voorbeelden uit de Amsterdamse praktijk die als zodanig moeten worden gelezen.

 

02-02-2006:Meja + Roksvast + Marsare + Goedgehuisvest BV kopen voor € 385.000
31-07-2006:Meja + Roksvast + Marsare + Goedgehuivest BV verkopen aan HaDo BV voor € 550.000
31-07-2006:HaDo BV verkoopt aan Joas Vastgoed voor € 765.000
31-07-2006:Joas Vastgoed verkoop aan Blankensteijn voor € 800.000
29-01-2007:Blankensteijn verkoopt aan Dominus Amstelodami voor € 875.000

 
Situatie nu: De etages maken in een jaar een waardestijging door van € 385.000 naar € 875.000. Daarbinnen wordt het pand op een dag drie keer doorverkocht. Naast bovengenoemde eigenaren zijn er nog tal van andere (potentiële) kopers langs de deur geweest. Op dit moment wordt het pand verbouwd. In één koopakte stond als ontbindende voorwaarde voor de koop dat een huurder vertrokken moest zijn alvorens het pand werd overgenomen.
De splitsingsaanvraag uit november 2005 is uiteindelijk na een eenmalige verlenging van de aanhoudingstermijn geweigerd per oktober 2007. De huidige eigenaar heeft bezwaar aangetekend. In Oud-Zuid, en per 1 september 2007 in de gehele stad, heeft een eigenaar één jaar de tijd om na indienen van de splitsingsaanvraag het pand zo opgeknapt te hebben dat de vergunning verleend kan worden. In bovenstaande voorbeeld is zoveel gehandeld, terwijl in die periode in het geheel niet werd gebouwd, dat de maximale termijn verstreken is.

Artikel delen:

!WOON